Finansnyheder danske selskaber

On 21. november 2019

Newcap Holding A/S – Periodemeddelelse 3. kvartal 2019

Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2019Læs mere

On 21. november 2019

Finanskalender for 2020

Selskabsmeddelelse nr. 29/2019| 21. november 2019Læs mere

On 21. november 2019

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med A.P. Møller - Mærsk A/S aktier i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

I forbindelse med det annoncerede aktietilbagekøbsprogram i A.P. Møller - Mærsk A/S sælger A.P. Møller Holding A/S løbende aktier pro rata og markedet informeres følgeligt herom - se vedhæftede fil.Læs mere

On 21. november 2019

Kapitalforhøjelse i TORM grundet udnyttelse af Restricted Share Units som del af Selskabets incitamentsprogram

TORM plc (“TORM”) vil forhøje sin aktiekapital med 74.010 A-aktier (svarende til en nominel værdi af USD 740,1) som resultat af udnyttelsen af et tilsvarende antal Restricted Share Units.Læs mere

On 21. november 2019

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019 fra Danske Andelskassers Bank A/S: ’Meget tilfredsstillende’ rekordresultat på 304,3 mio. kr. før skat

Selskabsmeddelelse nr. 28/2019| 21. november 2019                                                                                                                                          Læs mere

On 20. november 2019

Finanskalender 2020

SelskabsmeddelelseLæs mere

On 20. november 2019

Resultat af rentetilpasning – almene boliger - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen                                                   Læs mere

On 20. november 2019

Finanskalender 2020

Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/SLæs mere

On 20. november 2019

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – Opdateret prospekt

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management har offentliggjort opdateret prospekt for foreningen.Læs mere

On 20. november 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gabriel Holding A/S

Tid: Torsdag den 12. december 2019 kl. 14.00Sted: På selskabets adresse, Hjulmagervej 55, 9000 AalborgLæs mere

On 20. november 2019

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest – Opdateret prospekt

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest har offentliggjort opdateret prospekt for foreningen.Læs mere

On 20. november 2019

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med A.P. Møller - Mærsk A/S aktier i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

I forbindelse med det annoncerede aktietilbagekøbsprogram i A.P. Møller - Mærsk A/S sælger A.P. Møller Holding A/S løbende aktier pro rata og markedet informeres følgeligt herom - se vedhæftede fil.Læs mere

On 20. november 2019

Delårsrapport 3. kvartal 2019

Fondsbørsmeddelelse nr. 149/2019 20. november 2019Læs mere

On 20. november 2019

Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1.- 3. kvartal 2019

    Nasdaq Copenhagen A/S 20. november 2019Læs mere

On 19. november 2019

BoStad A/S – Indgåelse af låneaftale samt udstedelse af konvertibelt gældsbrev

Bestyrelsen i BoStad A/S ("Selskabet") blev på den ordinære generalforsamling den 22. oktober 2019 meddelt bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.6 til i perioden frem til den 22. oktober 2024 at optage lån ad én eller flere omgange mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der af långiver kan konverteres til nye B-aktier med en pålydende værdi på indtil i alt nominelt DKK 250.000.000. Læs mere

On 19. november 2019

DLH - Finanskalender 2020

Finanskalender 2020Bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S har vedtaget følgende plan for offentliggørelsen af regnskabs- og periodemeddelelser i 2020 samt datoen for den ordinære generalforsamling.Læs mere

On 19. november 2019

Ekstraordinære indfrielser (CK93)

KommuneKredit offentliggør hermed oplysninger om ekstraordinære indfrielser (CK93) pr. 15. november 2019.Læs mere

On 19. november 2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Athena Investments A/S

Selskabsmeddelelse nr. 18/2019Læs mere

On 19. november 2019

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med A.P. Møller - Mærsk A/S aktier i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram.

I forbindelse med det annoncerede aktietilbagekøbsprogram i A.P. Møller - Mærsk A/S sælger A.P. Møller Holding A/S løbende aktier pro rata og markedet informeres følgeligt herom - se vedhæftede fil.Læs mere

On 19. november 2019

Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner:Læs mere

On 19. november 2019

3. kvartal 2019: Jobindex fastholder forventningerne i nedadgående jobmarked

Markant fald i jobannoncerAntallet af nye jobannoncer på internettet har i over 10 år været den mest præcise indikator for konjunkturudviklingen på jobmarkedet - og de nyeste tal fra Dansk Jobindex viser, at det ikke går den rigtige vej: "For første gang i 10 år er det totale antal jobannoncer på internettet begyndt at falde efter sommerferien," forklarer Kaare Danielsen, direktør for Jobindex. "DLæs mere

On 18. november 2019

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner i SP Group A/S

Overgaard Advisory ApS, nærtstående til bestyrelsesmedlem Bente Overgaard (Bente Overgaard er administrerende direktør i Overgaard Advisory ApS) har den 15. november 2019 købt 1.461 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 204,8898 svarende til DKK 299.344,00.Læs mere

On 18. november 2019

Transaktioner i forbindelse med Novozymes’ aktietilbagekøbsprogram

Læs venligst hele meddelelsen i vedhæftede filLæs mere

On 18. november 2019

Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

18. november 2019 Selskabsmeddelelse nr. 73/2019Læs mere

On 18. november 2019

Correction: Ekstraordinære indfrielser

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                       18. november 2019                                                                                                                                                  Meddelelse nr. 118/2019 KORREKTION: Ny file vedhæftet Ekstraordinære indfrielser I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlLæs mere

On 18. november 2019

Aktietilbagekøbsprogram - uge 46

Nasdaq CopenhagenLondon Stock ExchangeØvrige interessenterLæs mere

On 18. november 2019

Bang & Olufsen styrker det globale salgsfokus ved at ændre i organisationsstrukturen. Det betyder samtidig ændringer i direktionen.

Bang & Olufsen har i dag lavet ændringer i selskabets organisationsstruktur for at styrke det globale salgsfokus. Dette indebærer, at selskabets tre regionale salgsdirektører for henholdvis Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA), Kina samt Nordamerika fremadrettet vil rapportere direkte til administrerende direktør Kristian Teär.Læs mere

On 18. november 2019

Ekstraordinære indfrielser (CK93) - Totalkredit A/S

Til Nasdaq CopenhagenLæs mere

On 18. november 2019

Aktietilbagekøb i Sydbank – transaktioner i uge 46

                                                                                                                                                                                       Læs mere

On 18. november 2019

Ekstraordinære indfrielser

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                       18. november 2019                                                                                                                                                  Meddelelse nr. 118/2019 Ekstraordinære indfrielser I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om eLæs mere

On 18. november 2019

Dampskibsselskabet NORDEN A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

SELSKABSMEDDELELSE NR. 19 -18 NOVEMBER 2019Læs mere

On 18. november 2019

Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

 SELSKABSMEDDELELSELæs mere

On 18. november 2019

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 46

Selskabsmeddelelse nr. 27/2019 | 18. november 2019                                                                                   Den 1. oktober iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner,Læs mere

On 18. november 2019

Ekstraordinære indfrielser (CK 93)

I  medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1 oplyser DLR Kredit hermed om ekstraordinære indfrielser pr. fredag den 15. november 2019.  Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil. Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne vil endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via Nasdaq Copenhagen.Spørgsmål kan rettesLæs mere

On 18. november 2019

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med A.P. Møller - Mærsk A/S aktier i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

I forbindelse med det annoncerede aktietilbagekøbsprogram i A.P. Møller - Mærsk A/S sælger A.P. Møller Holding A/S løbende aktier pro rata og markedet informeres følgeligt herom - se vedhæftede fil.Læs mere

Hold dit netværk orienteret