Via Integrationsministeriet

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Vi skal ikke acceptere fusk og svindel på det danske arbejdsmarked. Derfor er det godt, at bøderne for illegal arbejdskraft nu fordobles. Hammeren skal falde hårdere for de virksomheder, der forbryder sig mod de fælles spilleregler.”

Aftalepartierne er enige om at fordoble bøderne for virksomheder, der groft uagtsomt ansætter udenlandsk arbejdskraft uden ret til at arbejde. Bøderne for virksomheder fordobles også i tilfælde, hvor den ansatte ikke har ret til at opholde sig i Danmark, hvor ansættelsen af ulovlig arbejdskraft er begået forsætligt, og/eller hvor der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel.

Læs aftalen for finansloven for 2020

Yderligere oplysninger

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80, [email protected]

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, [email protected]

Presserådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, [email protected]READ ALSO  Her er listen over erhvervsuddannelser til 110 procent dagpenge