Med aftalen om næste års finanslov fortsætter regeringen sin kurs mod en ambitiøs omlægning af Danmarks udviklingspolitiske prioriteter med tre hovedspor: Klare grønne ambitioner, en styrket indsats i nærområderne og en ny markant Afrikapolitik.

Som et resultat af finanslovsforhandlingerne har investeringerne på det grønne område fået et ekstra løft. Regeringen og støttepartierne er blevet enige om at oprette ”Danmarks Grønne Fremtidsfond” med en samlet kapacitet på 25 milliarder kroner. I den forbindelse styrkes Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) med en statslig garantiramme på 1 milliard kroner med fokus på grønne investeringer i udviklingslande. De nye grønne investeringer vil ske efter internationale konventioner og principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima samt antikorruption. Regeringen og støttepartierne er ligeledes blevet enige om at give additionelt 150 mio. kr. i klimabistand mhp. at bidrage til Danmarks internationale forpligtelser.

”Aftalen om Danmarks Grønne Fremtidsfond er en historisk aftale. Med IFU’s nye garantiramme på 1 milliard er vi med til at sikre større volumen til klimaprojekter inden for bl.a. energi, vand og fødevarer. Det vil hjælpe flere udviklingslande i gang med en grøn omstilling og samtidig skabe vækst, jobs og skatteindtægter i udviklingslandene”, siger udviklingsminister, Rasmus Prehn.

”Støttepartierne har skubbet på, og jeg er glad for, at det har været med til at sikre flere grønne investeringer, et styrket grønt diplomati og yderligere midler til klimabistand, der vil bidrage til Danmarks internationale forpligtelser. Der er på finansloven for 2020 afsat 150 mio. kr. til klimabistand ud over de 0,7 pct., hvilket er et vigtigt løft af det grønne område.” – siger udviklingsminister, Rasmus Prehn.

READ ALSO  ‘Psychos’ fueled by ‘blood lust,’ Australian special forces tortured and executed prisoners in Afghanistan - report

Han tilføjer – ”Det er også meget positivt, at finansloven er med til at styrke vores indsats for et retfærdigt og humant asylsystem. Hertil kommer også en fastholdelse af det vigtige arbejde, som vi har på hjemsendelser.”

Foruden IFU’s nye grønne garantiramme på 1 milliard er regeringen og støttepartierne blevet enige om at styrke Danmarks grønne diplomati. Det sker gennem en styrkelse af det klimadiplomatiske arbejde i EU og FN samt udstationering af energirådgivere i vækstøkonomier, så dansk ekspertise og know-how inden for grøn omstilling bringes i spil ude i verden. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021.

Baggrund:

IFU investerer i og låner til projekter i udviklingslande, der støtter etableringen af bæredygtig udvikling – herunder vedvarende energi, energieffektivitet, fødevareproduktion og sikring af rent vand mv. – og bidrager til realiseringen af verdensmålene.

Udviklingsbistanden på finansloven for 2020 er prioriteret på følgende hovedpunkter:

 • En klar grøn ambition:

  • Den ”grønne udviklingsbistand” bliver med aftalen for FL20 øget med ca. 750 mio. kr. til i alt ca. 1,45 mio. kr. – mere end en fordobling ift. 2019.
  • Derudover afsættes 1 mia. kr. i en statslig garantiramme til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) som en del af Danmarks nye Grønne fremtidsfond.
 • Styrke indsatserne i nærområderne:

  • Regeringen afsætter i 2020 320 mio. kr. til nye indsatser i nærområder og skrøbelige stater.
  • Bl.a. øges den humanitære ramme med 100 mio. kr. til i alt 2,7 mia. kr. om året – det højeste niveau nogensinde afsat på en finanslov.
  • Derudover afsættes 80 mio. kr. til at understøtte målet om et mere retfærdigt og humant asylsystem.
  • Den styrkede indsats i nærområderne skal ses sammen med et grønt ¬initiativ under klimabistanden, der kobler klima, konflikt og fordrivelse på tværs af Sahel og Afrikas Horn, på 200 mio. kr. om året. 
 • Ny markant Afrikapolitik:

  • Med FL20 tager regeringen første skridt i gentænkningen af Danmarks Afrikapolitik med en omprioritering for ca. 650 mio. kr. målrettet nye indsatser, der bl.a. skal arbejde for flere muligheder for unge i Afrika og sætte ind mod irregulær migration mod Europa.
  • Bl.a. afsættes 80 mio. kr. til at fremme ansvarlige private investeringer i FN’s verdensmål samt 15 mio. kr. til at forbedre arbejdsforholdene i Afrika.
  • Derudover afsættes bl.a. 65 mio. kr. til at støtte fri og retfærdig handel i og med Afrika samt 75 mio. kr. til god regeringsførelse, demokratisering og civilsamfund i Sahel og Afrikas Horn.
 • Kvinder og pigers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder:

  • Regeringen afsætter 755 mio. kr. til globale indsatser for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, bl.a. med fokus på kvinder og piger i humanitære kriser.
  • Derudover øger regeringen i 2020 bidraget til FN’s organisation for ligestilling (UN Women) med 15 mio. kr. ekstra til i alt 78 mio. kr.

  Som resultat af forhandlingerne er der desuden afsat 4 mio. kr. til DanWatch arbejde vedrørende samarbejdet mellem medier og lokale civilsamfundsaktører i udviklingslandene. Der afsættes i alt 4 mio. kr. i 2020, der udmøntes i perioden 2020-2022.
             

READ ALSO  Turkey to take legal & diplomatic steps over France’s Charlie Hebdo caricature of Erdogan

Læs mere i Regeringens Udviklingspolitiske Prioriteter 2020.

For yderligere oplysninger:

Presserådgiver Laura Sørensen Topp, tlf. 33 92 05 69, mobil 61 97 92 41Via Udenrigsministeriet