Via Gode Penge

Målet med bankreguleringen, der fulgte i kølvandet på finanskrisen, var at afskærme bankerne fra for store risici. Det betyder ikke, at risici er fjernet, blot at de er blevet flyttet over på resten af samfundet. Bankerne polstrer sig med småvirksomheder og små låntageres penge, mens de fortsætter en spekulationsadfærd, der lægger grunden for den næste krise

I kølvandet på finanskrisen har man ikke taget det nødvendige magtopgør med bankerne, som bl.a. involverer en revision af deres privilegier til at kunne skabe penge gennem deres udlån og mod pant i faste aktiver.

Uden et opgør med dette privilegium fungerer den nuværende regulering, som at sige til bankerne at de endelig må blive ved med at udlåne masser af penge, de ikke har, hvis blot de tjener styrtende med penge og løber minimal risiko i processen.

Analyse bragt af Dagbladet information d. 2 september 2017.


READ ALSO  Century Old Space Science Revives Solar Power Dream