Via Danmarks Statistik

Feriehusudlejning april 2019

I forbindelse med påsken var der i april måned 1,8 mio. overnatninger, hvilket samlet for de to påskemåneder marts og april giver 2,5 mio. overnatninger. Dette er ny rekord for både april måned og for de to påskemåneder som helhed. Den hidtige rekord for april var i 2017, hvor antallet af overnatninger var 1,6 mio., mens den hidtidige rekord for de to påskemåneder som helhed var i 2018, hvor der var 2,2 mio. overnatninger. I 2018 lå påsken i marts.

Overnatninger i danske feriehuse i marts og april, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1.

Færre overnatninger i april i forhold til marts

Korrigeret for normale sæsonudsving faldt antallet af feriehusovernatninger i april måned med 3 pct. i forhold til måneden før. Ser man på udviklingen i de danske overnatninger, så steg disse med 1 pct., mens de udenlandske overnatninger faldt med 5 pct.

Overnatninger i udlejede danske feriehuse, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Bookinger for 2019 viser mere udlejning end i 2018

Der er ved udgangen af april 2019 booket 381.000 husuger for det kommende år Dette er en fremgang på 8 pct. i forhold til bookingerne på samme tidspunkt i 2018. De danske bookinger er gået frem med 11 pct., mens de tyske er gået frem med 8 pct. Der ses fremgang for alle måneder undtagen maj og september. Tilbagegangen i maj måned og den store fremgang i juni skal ses i lyset af pinsens placering.

Overnatninger i udlejede feriehuse, sæsonkorrigerede tal

2018-2019

2018-2019

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

mar.

apr.

Nov. – jan./
Feb. – apr.

Mar./
apr.

1.000

pct.

I alt

1751,1

1748,2

1782,6

1718,3

1685,0

1628,9

-4,7

3,3

Danske

479,6

464,9

459,2

457,0

433,8

439,2

-5,2

1,3

Udenlandske

1271,5

1283,3

1323,4

1261,3

1251,2

1189,6

-4,5

4,9

Feriehuseudlejning gennem danske udlejningsbureauer, faktiske tal

April

Æn-
dring

Januar – april

Æn-
dring

2018

2019

2018

2019

1.000

pct.

1.000

pct.

Udlejede husuger

36,1

54,9

52,0

101,2

111,7

10,4

Antal lejemål

32,9

52,5

59,9

93,6

104,3

11,5

Overnatninger i alt

1110,9

1836,3

65,3

3265,0

3589,7

9,9

Danske

262,5

440,1

67,7

1080,7

1144,5

5,9

Udenlandske i alt

848,4

1396,1

64,6

2184,3

2445,2

11,9

Svenske

7,2

9,2

27,9

14,5

17,0

17,5

Norske

6,7

24,8

268,9

30,5

34,5

13,0

Tyske

743,2

1236,6

66,4

1957,4

2192,0

12,0

Nederlandske

49,8

80,2

61,0

67,0

94,6

41,2

Andre lande

41,5

45,4

9,4

114,9

107,1

-6,8

antal

antal

Gns. personer pr. hus

4,4

4,8

4,6

4,6

Gns. uger pr. lejemål

1,1

1,0

1,1

1,1

Bookede hus-uger for kommende år pr. ultimo april 2018 og 2019 fordelt på gæsternes nationalitet

I alt

Danmark

Sverige

Norge

Tyskland

Neder-
landene

Andre

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

1.000

I alt

354,1

381,0

57,6

63,8

3,7

3,5

12,2

12,5

261,2

281,5

9,1

9,4

10,3

10,2

Maj

58,5

54,3

9,6

9,6

0,4

0,4

0,6

0,4

43,2

40,1

3,0

2,1

1,7

1,7

Juni

57,2

68,5

9,3

11,1

0,8

0,9

1,8

2,2

42,0

50,6

1,4

1,8

1,9

1,9

Juli

93,9

105,1

24,0

28,2

1,7

1,5

8,4

8,5

55,6

62,4

1,2

1,5

3,0

3,1

August

73,3

76,3

8,7

9,0

0,7

0,6

1,3

1,2

57,4

59,6

2,7

3,2

2,7

2,7

September

40,1

39,8

3,3

3,3

0,1

0,1

0,1

0,1

35,5

35,1

0,5

0,6

0,7

0,6

Oktober

21,9

26,3

1,6

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

19,8

24,1

0,2

0,2

0,2

0,2

November

4,4

4,5

0,6

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3,7

3,9

0,0

0,0

0,1

0,1

December

4,7

6,1

0,5

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

5,5

0,0

0,0

0,1

0,1

READ ALSO  Langt flere købere betaler overpris for deres nye bolig