Via Danmarks Statistik

Producent- og importprisindeks for varer maj 2019

Det samlede producentprisindeks for varer er i maj faldet med 0,4 pct. set i forhold til samme måned sidste år. Det er første gang siden oktober 2016 at årsudviklingen er negativ. Faldet skyldes hovedsaligt et fald i producentprisindeks for danskproducerede varer til eksport på 2,0 pct. set i forhold til samme måned sidste år. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 1,6 pct., som er den højeste årsstigning siden december 2018, hvor årsudviklingen lå på 1,2 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet, mens importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Faldende producentprisindeks på årsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er sammenlignet med samme måned sidste år faldet med 0,4 pct. Dette skyldes hovedsaligt et fald i industri på 1,0 pct. Det er første gang siden februar 2018, at der er et fald i industri.

Importens udvikling dominerer importprisindeks for varer

Siden maj 2018 er importprisindeks for varer steget med 1,6 pct. Det er 0,1 procentpoint højere end forrige måneds årlige stigning på 1,5 pct. Stigningen skyldes hovedsaligt stigende priser i industri på 0,9 pct. Inden for industri er det især prisstigninger i fiskeri-, maskin– og møbelindustri, der driver udviklingen. I perioden fra maj 2018 til maj 2019 har der også været årsstigninger for råstofindvinding og energiforsyning på hhv. 13,0 og 14,7 pct., som også har bidraget til stigningen. Industri udgør ca. 96,9 pct. af importprisindekset, mens råstofindvinding og energiforsyning udgør hhv. ca. 2,7 og 0,4 pct. Industri er derfor afgørende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer. Denne måned er industri bærende for både den kortsigtede og den langsigtede udvikling i importprisindekset.

READ ALSO  Danskerne forventer fortsat stigende boligpriser i 2021

Producent- og importprisindeks for varer

2015

2018

2019

Ændring

Vægt-
fordeling

Maj.

Mar.

Apr.

Maj.

Apr. 2019
– maj. 2019

Maj. 2018
– maj. 2019

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk
produktion

Råstofindvinding, industri, energi-

og vandforsyning

100,00

105,1

104,4

105,1

104,7

-0,4

-0,4

Råstofindvinding og industri

92,27

104,2

103,1

103,5

103,3

-0,2

-0,9

Råstofindvinding

4,43

113,6

107,3

110,6

113,1

2,3

-0,4

Industri

87,84

103,6

102,6

102,9

102,6

-0,3

-1,0

Energiforsyning

6,95

..

117,5

122,4

118,3

-3,3

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

..

99,3

99,3

99,3

0,0

..

Producentprisindeks for dansk produktion
til hjemmemarkedet

Råstofindvinding, industri, energi-

og vandforsyning

100,00

106,5

107,4

108,7

108,3

-0,4

1,7

Råstofindvinding og industri

84,22

105,1

105,4

106,2

106,1

-0,1

1,0

Råstofindvinding

5,95

102,6

105,2

107,5

104,2

-3,1

1,6

Industri

78,28

105,3

105,4

106,0

106,2

0,2

0,9

Energiforsyning

13,97

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,81

..

99,3

99,3

99,3

0,0

..

Producentprisindeks for dansk produktion
til eksport

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

103,7

101,7

101,9

101,6

-0,3

-2,0

Råstofindvinding og industri

98,35

103,6

101,3

101,6

101,3

-0,3

-2,2

Råstofindvinding

3,29

130,3

110,4

115,3

126,3

9,5

-3,1

Industri

95,06

102,3

100,7

100,8

100,2

-0,6

-2,1

Energiforsyning

1,65

..

..

..

..

..

..

Importprisindeks

Råstofindvinding, industri,

og energiforsyning

100,00

101,3

102,0

102,6

102,9

0,3

1,6

Råstofindvinding og industri

99,60

101,1

101,4

102,0

102,3

0,3

1,2

Råstofindvinding

2,72

120,6

128,9

136,5

136,3

-0,1

13,0

Industri

96,88

100,6

100,8

101,2

101,5

0,3

0,9

Energiforsyning

0,40

147,1

169,2

178,2

168,7

-5,3

14,7

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med ‘..’ offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.