Numbers & Statistics

Faldende producent- og importprisindeks på årsbasis

By  | 

Via Danmarks Statistik

Producent- og importprisindeks for varer juli 2019

Det samlede producentprisindeks for varer er i juli faldet med 2,2 pct. set i forhold til samme måned sidste år. Det er den tredje måned med negativ årsudvikling i træk, og tendensen for indekset har dermed siden tredje kvartal 2018 været nedadgående. Samtidig er importprisindeks for varer faldet med 0,5 pct. i forhold til samme måned sidste år. Det er den største negative årsudvikling siden november 2016 og den anden negative årsudvikling i træk. Tendensen for importprisindekset har været nedadgående siden tredje kvartal 2018.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet, mens importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Industriens udvikling dominerer fald i importprisindeks for varer på årsbasis

Siden juli 2018 er importprisindeks for varer faldet med 0,5 pct., hvilket er 0,2 procentpoint større end forrige måneds årlige fald på 0,3 pct. Faldet skyldes hovedsaligt faldende priser i industri på 0,4 pct., hvor det især er prisfald i metal-, beklædning– og kemivareindustrierne, der driver udviklingen. I perioden fra juli 2018 til juli 2019 har der også været fald på årsbasis for råstofindvinding og energiforsyning på hhv. 1,8 og 29,4 pct., som også har bidraget til faldet.

Faldende producentprisindeks på årsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er sammenlignet med samme måned sidste år faldet med 2,2 pct. Faldet i årsudviklingen skyldes bl.a. et fald i råstofindvinding på 13,6 pct. Årsudviklingerne for råstofindvinding i producentprisindeksene skal bl.a. ses i sammenhæng med betydelige fald i den internationale oliepris, som netop er afspejlet i denne branche.

READ ALSO  Ny national handlingsplan for EU’s Forsvarsfond er klar

Producent- og importprisindeks for varer


2015

2018

2019

Ændring

Vægt-
forde
ling

Juli

Maj

Juni

Juli

Juni 2019
– juli 2019

Juli 2018
– juli 2019

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk
produktion

Råstofindvinding, industri, energi-

og vandforsyning

100,00

106,8

104,7

103,9

104,4

0,5

-2,2

Råstofindvinding og industri

92,27

104,0

103,3

102,9

103,3

0,4

-0,7

Råstofindvinding

4,43

120,9

113,1

104,2

104,5

0,3

-13,6

Industri

87,84

102,8

102,6

102,6

103,0

0,4

0,2

Energiforsyning

6,95

..

118,3

109,4

113,2

3,5

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

..

99,3

99,3

100,0

0,7

..

Producentprisindeks for dansk produktion
til hjemmemarkedet

Råstofindvinding, industri, energi-

og vandforsyning

100,00

110,7

108,3

106,5

107,4

0,8

-3,0

Råstofindvinding og industri

84,22

105,6

106,1

105,2

105,5

0,3

-0,1

Råstofindvinding

5,95

106,8

104,2

97,8

98,0

0,2

-8,2

Industri

78,28

105,5

106,2

105,6

106,0

0,4

0,5

Energiforsyning

13,97

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,81

..

99,3

99,3

100,0

0,7

..

Producentprisindeks for dansk produktion
til eksport

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

103,5

101,6

101,4

101,8

0,4

-1,6

Råstofindvinding og industri

98,35

102,7

101,3

101,3

101,6

0,3

-1,1

Råstofindvinding

3,29

142,1

126,3

113,9

114,2

0,3

-19,6

Industri

95,06

100,7

100,2

100,6

100,9

0,3

0,2

Energiforsyning

1,65

..

..

..

..

..

..

Importprisindeks

Råstofindvinding, industri,

og energiforsyning

100,00

102,7

102,9

102,1

102,2

0,1

-0,5

Råstofindvinding og industri

99,60

102,0

102,3

101,6

101,6

0,0

-0,4

Råstofindvinding

2,72

126,9

136,3

125,4

124,6

-0,6

-1,8

Industri

96,88

101,5

101,5

101,1

101,1

0,0

-0,4

Energiforsyning

0,40

231,9

168,7

123,2

163,8

33,0

-29,4

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med ‘..’ offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret