Tal og statistik

Faldende årsstigninger i producent- og importpriserne

By  | 

Via Danmarks Statistik

Producent- og importprisindeks for varer marts 2019

Det samlede producentprisindeks for varer er det seneste år steget med 2,0 pct. Det er lavere end den årlige stigning i februar på 3,0 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 1,4 pct., hvilket er 0,1 procentpoint lavere end sidste måneds årlige stigning på 1,5 pct. Siden oktober 2018 har der dog været en nedadgående tendens i både det samlede producent- og importprisindeks. Indeksniveauerne lå på hhv. 107,7 og 103,1 i oktober 2018, sammenlignet med hhv. 104,4 og 102,0 i denne måned.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet, mens importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Faldende producentprisindeks på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er faldet med 1,3 pct. sammenlignet med måneden før. Dette skyldes hovedsaligt et fald i energiforsyning på 13,3 pct. Faldet i det samlede indeks er større end sidste måneds fald på 0,2 pct.  

Faldende importprisindeks på månedsbasis

For importprisindeks for varer har der været en uændret månedsudvikling i forhold til måneden før trods et tilsvarende stort fald i energiforsyning på 16,7 pct. Dette skal ses i sammenhæng med vægtningen af hhv. industri og energiforsyning i de to indeks, samt en positiv udvikling i industri for importprisindekset. Energiforsyning udgør 6,95 pct. af det samlede producentprisindeks, mens det blot udgør 0,4 pct. af det samlede importprisindeks.

Producent- og importprisindeks for varer
 

2015

2018

2019

Ændring

 

Vægt-
fordeling

Mar.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Feb. 2019
– mar. 2019

Mar. 2018
– mar. 2019

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk
produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

102,4

106,0

105,8

104,4

-1,3

2,0

Råstofindvinding og industri

92,27

100,9

103,0

103,5

103,1

-0,4

2,2

Råstofindvinding

4,43

101,1

104,0

106,5

107,3

0,8

6,1

Industri

87,84

100,8

102,8

103,1

102,6

-0,5

1,8

Energiforsyning

6,95

..

149,2

135,5

117,5

-13,3

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

..

99,3

99,3

99,3

0,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion
til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

104,9

109,9

109,2

107,4

-1,6

2,4

Råstofindvinding og industri

84,22

102,1

104,5

105,4

105,4

0,0

3,2

Råstofindvinding

5,95

90,8

100,1

104,1

105,2

1,1

15,9

Industri

78,28

103,2

104,7

105,4

105,4

0,0

2,1

Energiforsyning

13,97

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,81

..

99,3

99,3

99,3

0,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion
til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

100,3

102,7

102,7

101,7

-1,0

1,4

Råstofindvinding og industri

98,35

100,0

101,9

102,1

101,3

-0,8

1,3

Råstofindvinding

3,29

116,4

109,9

110,3

110,4

0,1

-5,2

Industri

95,06

99,1

101,3

101,5

100,7

-0,8

1,6

Energiforsyning

1,65

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

100,6

101,5

102,0

102,0

0,0

1,4

Råstofindvinding og industri

99,60

100,0

100,8

101,3

101,4

0,1

1,4

Råstofindvinding

2,72

115,9

118,8

124,9

128,9

3,2

11,2

Industri

96,88

99,7

100,4

100,7

100,8

0,1

1,1

Energiforsyning

0,40

193,6

242,1

203,1

169,2

-16,7

-12,6

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med ‘..’ offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.


Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]