Numbers & Statistics

Fald i tjenesteimporten gav større overskud i marts

By  | 

Via Danmarks Statistik

Betalingsbalancen over for udlandet marts 2020

I marts var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 16,3 mia. kr., hvilket er 5,2 mia. kr. mere end i februar (i sæsonkorrigerede tal). Stigningen er især forårsaget af et fald i importen af varer og tjenester på 6,8 mia. kr., hvoraf tjenesteimporten er faldet 4,9 mia. kr. Eksporten af varer og tjenester faldt 1,4 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Markant fald i importen i starten af 2020

Importen af varer og tjenester lå i marts 2020 under niveauet for hele 2019. Siden januar måned er importen af varer og tjenester faldet 9 pct. For import af varer, har der været et fald i både februar og marts. Importen af tjenester steg i februar, men er siden faldet med 12 pct., bl.a. som følge af et fald i import af rejser.

Efter en stigning fra december til januar er eksporten af varer og tjenester faldet tilbage til et niveau lidt under niveauet i slutningen af 2019.

Eksport og import af varer og tjenester, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 1,5 mia. kr. for 2019 og nedjusteret med 9,0 mia. kr. for 2020 i forhold til seneste offentliggørelse. Nedjusteringen for 2020 skyldes især en nedjustering af vareeksporten og en opjustering af tjenesteimporten.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2020

Januar-marts

2020

 

Marts

2019

2020

Februar

Marts

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

4,1

15,4

26,0

11,1

16,3

Indtægter

123,8

355,7

364,6

123,8

120,8

Udgifter

119,7

340,2

338,6

112,7

104,4

Varer

13,9

22,6

37,2

12,4

13,8

Eksport

68,3

191,5

203,0

66,9

66,4

Import

54,4

168,8

165,9

54,5

52,6

Tjenester

-2,1

0,4

-5,5

-3,0

0,9

Eksport

36,0

111,4

110,4

38,9

38,0

Import

38,0

111,0

115,9

42,0

37,1

Indkomst

-6,2

1,9

4,4

4,5

5,0

Indtægter

15,1

43,9

43,7

15,9

14,4

Udgifter

21,3

42,0

39,3

11,4

9,5

Løbende overførsler

-1,5

-9,5

-10,0

-2,8

-3,3

Indtægter

4,4

8,9

7,5

2,1

1,9

Udgifter

5,9

18,4

17,5

4,9

5,2

Kapitaloverførsler mv.

0,1

-0,3

0,2

0,1

0,1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Denne offentliggørelse af Betalingsbalancen over for udlandet er den første offentliggørelse af statistikken efter COVID-19 for alvor tog fat i Danmark og de mange restriktioner, som epidemien har medført. Virksomhederne som indberetter til de bagvedliggende statistikker har dog i høj grad fortsat med at indberette til tiden. Dermed er niveauet af manglende indberetninger ved denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

COVID-19: Tidlige indikatorer for vare- og tjenestehandel

Som led i belysningen af COVID-19’s betydning for udenrigshandel, offentliggøres tidlige indikatorer for udviklingen i handlen med varer og tjenester. Disse indikatorer bygger på tal, som ikke er sæsonkorrigeret, hvorfor disse indikatorer ikke er direkte sammenlignelige med tal i denne nyt. Se mere her: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Ny datoer for offentliggørelsen af Nationalregnskab og Betalingsbalance

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Offentliggørelsen af Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i Betalingsbalancen over for udlandet afsluttes i september 2020. Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020Print Friendly, PDF & Email
READ ALSO  Jamaica Ramps Up Social and Economic Support in COVID-19 Response

Latest from finanz.dk