Via Danmarks Statistik

Animalsk produktion (kvt.) 1. kvt. 2019

Svineslagtningerne faldt med 2,3 pct. til 4,4 mio. svin i første kvartal 2019 sammenlignet med første kvartal 2018, mens antallet af eksporterede levende svin steg med knap 4 pct. til 3,7 mio. svin, hvoraf de 98 pct. er smågrise på omkring 32 kg. Den totale produktion af svin i første kvartal blev 8,1 mio. svin. Prisen på slagtesvin var 8,30 kr. pr. kg i januar, men især i april og maj er priserne steget kraftigt til over 11 kr. pr. kg. I de seneste ti år er en tilsvarende høj pris ellers kun set i sommeren 2017 og i 2012-2013. I erhvervet forventes yderligere prisstigninger i 2019 især pga. situationen med svinepest i Kina.

Produktionen af svin fordelt på antal slagtninger og eksport af svinKilde: www.statistikbanken.dk/ani51.

Fald i antallet af levende svin

Svinetællingen 1. april 2019 viste et fald i antallet af svin i Danmark på 4 pct. (se www.statistikbanken.dk/svin), og sammen med den ringe høst i 2018 (se “Høsten af korn, raps og bælgsæd 2018” i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:498) forventes færre slagtninger i den kommende periode. De stigende priser på svin er dog en joker, og det bliver interessant at se den faktiske udvikling senere i 2019.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

Vægte
2015

2018

2019

Ændring
1. kvt. 2018

1. kvt.

Januar

Februar

Marts

1. kvt.

– 1. kvt. 2019

promille

indeks 2010 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

102,2

109,9

95,1

102,4

102,0

-0,2

Kvæg

46

99,1

121,0

103,0

101,9

108,6

9,6

Svin

308

101,4

108,7

91,5

97,9

99,4

-2,0

Fjerkræ

26

102,1

91,4

-10,4

Mælk2

195

103,9

109,1

99,5

110,2

106,3

2,3

Stigende produktion af mælk

Produktionen af mælk steg med 2,3 pct. i første kvartal 2019 i forhold til første kvartal 2018 og er nu på 1.422 mio. kg mælk, hvoraf 180 mio. kg er økologisk mælk.

Uændret produktion af animalske salgsprodukter

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion faldt minimalt med 0,2 pct. i første kvartal 2019 i forhold til samme kvartal i 2018. Det skyldes, at produktionen af svin og fjerkræ faldt, mens mælk og kvæg steg.

Animalsk produktion

2018

2019

Ændring
1. kvt. 2018

1. kvt.

Januar

Februar

Marts

1. kvt.

– 1. kvt. 2019

1.000 stk.

pct.

Kvæg

Samlet produktion

124,5

48,6

40,9

40,4

129,9

4,4

Slagtninger1

116,1

43,9

36,4

37,0

117,3

1,0

Eksport af levende kvæg til slagtning

8,4

4,7

4,5

3,4

12,7

51,4

Heraf kalve

8,0

4,1

3,8

3,1

10,9

37,2

mio. kg

Produktion af okse- og kalvekød

33,3

12,9

10,7

10,8

34,4

3,4

1.000 stk.

Svin

Samlet produktion

8115,0

2983,1

2500,0

2665,0

8148,1

0,4

Slagtninger1

4523,2

1577,0

1370,0

1471,3

4418,3

-2,3

Eksport af levende svin

3591,8

1406,2

1130,0

1193,6

3729,8

3,8

Heraf smågrise

3534,9

1379,7

1102,7

1164,4

3646,8

3,2

mio. kg

Produktion af svinekød

492,1

174,9

147,1

158,9

480,9

-2,3

1.000 stk.

Fjerkræ

Slagtninger på slagterier

25643,2

26023,5

1,5

mio. kg

Mælk

Samlet produktion2

1390,4

486,6

444,1

491,3

1421,9

2,3

Heraf økologisk

163,7

61,8

55,8

61,9

179,5

9,6

READ ALSO  Markant fald i tjenestehandlen i 2020