Via Danmarks Statistik

Vielser og skilsmisser 2019

Det samlede antal skilsmisser er faldet fra 15.034 i 2018 til 10.530 i 2019, hvilket svarer til et fald på 30 pct. Ser man nærmere på skilsmisser blandt forskellige typer ægtepar, ser man, at andelen ægtepar med fælles børn under 18 år, der blev skilt i 2019, var 1,4 pct. mod 2,2 i 2018. Blandt ægtepar uden fælles børn var andelen 1,5 pct. i 2019 mod 2,0 året før. Ægtepar med fælles børn, hvor det yngste barn er fyldt 18 år, bliver ikke skilt i samme grad, og i 2019 blev 0,4 pct. af disse par skilt. Vi kan ikke sige, om den nye lov om skilsmisser fra 2019 har påvirket udviklingen.

Andel skilsmisser blandt ægtepar med og uden fælles børnKilde: Grunddata i Danmarks Statistik.

Flest skilsmisser når yngste barn er fem år

Der er størst skilsmissehyppighed blandt ægtepar med fælles børn, når det yngste barn er fem år. I 2019 blev 1,9 pct. af ægtepar med yngste barn på fem år skilt. Skilsmissehyppigheden falder jævnt herefter, og blandt par, hvor yngste barn var 17 år, blev 1,1 pct. af parrene skilt. Godt hver tredje skilsmisse blandt par med fælles børn sker, inden yngste barn er fyldt ti år.

Andel skilsmisser blandt ægtepar med fælles børn efter yngste barns alderKilde: Grunddata i Danmarks Statistik.

Faldet i antal skilsmisser fordelt på hele året

En ny lov om skilsmisser trådte i kraft 1. april 2019. Loven indbefatter bl.a. en tremåneders refleksionsperiode for ægtepar med fælles børn inden en evt. skilsmisse realiseres. Det laveste antal skilsmisser i 2019 var 663 i februar måned, og det er ligeledes i februar måned, at det største fald i forhold til året før ses. Men faldet i antal skilsmisser fra 2018 til 2019 fordelt på året har ikke noget entydigt mønster, og er fordelt nogenlunde ligeligt på de fleste af årets måneder. Det er datoen for skilsmissens ikrafttræden der opgøres, og der er ikke en entydig sammenhæng mellem skilsmissedatoen og datoen for begæring af skilsmisse, da det afhænger af skilsmissens karakter og dermed sagsbehandlingstid.

READ ALSO  South Africa Looks Toward Inclusive Recovery to Stabilize Debt, Boost Growth

Antal skilsmisser efter skilsmissemånedKilde: www.statistikbanken.dk/bev3c.

Færre vielser

30.635 par blev viet i 2019, hvilket er et fald på 6 pct. i forhold til året før. Faldet i antallet af vielser afspejler et fald i andelen af viede blandt ikke-gifte i alle aldersgrupper. Samlet set har andelen af viede blandt ikke-gifte været stagnerende siden 2011. Knap halvdelen af samtlige viede personer er 25-34 år. Der er størst vielseshyppighed for både mænd og kvinder i 30-34-års-alderen, hvor hhv. 59 mænd og 67 kvinder ud af 1.000 ikke-gifte blev viet i 2019.

Stort set uændret andel kirkelige vielser

I 2019 blev 32,4 pct. af vielserne foretaget i en kirke, hvilket er samme niveau som året før (32,6 pct.). Hvor andelen af kirkelige vielser blandt par af samme køn tidligere har været lavere end blandt par af forskelligt køn, er andelen af kirkelige vielser blandt par med to kvinder i 2019 steget til at udgøre 32,1 pct., og er dermed på niveau med andel kirkelige vielser blandt par med forskelligt køn. Hver femte vielse blandt par med to mænd er kirkelig.

4.100 kunne fejre diamantbryllup i 2019

I 2019 kunne 4.100 par fejre diamantbryllup, hvilket er det højeste antal ægtepar, der nogensinde har rundet 60 bryllupsdage i Danmark inden for et år. Det svarer til et ud af otte par, der blev gift i 1959.