Via Danmarks Statistik

Betalingsbalancen over for udlandet august 2020

I august var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 11,7 mia. kr., hvilket var 2,3 mia. kr. mindre end i juli (i sæsonkorrigerede tal). Faldet i overskuddet skyldes en stigning i importen af tjenester i forhold til sidste måned.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Eksporten til USA overstiger eksporten til Tyskland

Tyskland har historisk set været Danmarks største eksportmarked, men i januar-august 2020 oversteg eksporten til USA eksporten til Tyskland. Sammenlignet med samme periode i 2019 er eksporten til Tyskland faldet, mens den omvendt er steget til USA, og dermed er USA i øjeblikket Danmarks største eksportmarked.

Eksport af varer og tjenester, faktiske talKilde: Særkørsel i Danmarks StatistikBetalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er for januar-juli 2020 opjusteret med 11,7 mia. kr. for 2020 i forhold til seneste offentliggørelse. Opjusteringen skyldes især en opjustering af søtransport. Der er tale om ordinære revisioner, som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2020

Januar-august

2020

 

August

2019

2020

Juli

August

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

8,2

126,0

101,4

14,0

11,7

Indtægter

112,0

1052,6

954,4

116,4

116,0

Udgifter

103,8

926,6

853,0

102,5

104,4

Varer

6,6

75,5

80,6

10,2

9,9

Eksport

58,8

527,9

507,1

64,0

63,6

Import

52,2

452,4

426,6

53,8

53,6

Tjenester

2,3

37,6

11,2

1,9

-0,2

Eksport

36,8

369,7

306,9

35,1

35,1

Import

34,5

332,1

295,7

33,2

35,3

Indkomst

1,9

36,7

36,1

5,4

5,0

Indtægter

14,2

136,3

124,3

15,6

15,4

Udgifter

12,3

99,6

88,2

10,2

10,4

Løbende overførsler

-2,6

-23,8

-26,4

-3,5

-3,1

Indtægter

2,2

18,7

16,1

1,7

1,9

Udgifter

4,8

42,5

42,5

5,2

5,0

Kapitaloverførsler mv.

0,1

1,6

0,5

0,1

0,1

COVID-19: Tidlig indikator for varehandel

Som led i belysningen af COVID-19’s betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.READ ALSO  A Difficult Road to Recovery