Via Danmarks Statistik

Ofre for kriminalitet 2019

Antal ofre for kriminalitet er faldet 2 pct. i forhold til 2018 og hele 13 pct. siden 2017. Faldet skyldes udelukkende færre ofre for ejendomsforbrydelser. Særligt inden for tyveri af taske/bagage og tyveri fra lomme/taske/bagage har der været en faldende tendens de senere år. På trods af fald i det samlede antal ofre, har der siden 2015 været en stigning i ofre for vold, seksualforbrydelser samt andre forbrydelser. Andre forbrydelser dækker bl.a. andet freds- og æreskrænkelser og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Udviklingen i ofre for ejendomsforbrydelser og ofre i altKilde: www.statistikbanken.dk/straf5.

Stigning i ofre for vold

Der var 29.348 ofre for vold i 2019. Det er 474 flere end i 2018 og svarer til en stigning på 2 pct. Stigningen vedrørte hovedsageligt ofre for simpel vold og ofre for trusler på livet. På trods af stigningen var der også fald inden for visse typer af voldsforbrydelser. Bl.a. faldt kategorien vold og lignende mod offentlig myndighed med 7 pct. og kategorien forbrydelse mod liv og legeme faldt med 33 pct. – begge kategorier har dog ligget på et højt niveau i 2017 og 2018.

Stigning og fald i ofre for udvalgte voldsforbrydelser fra 2018 til 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/straf5.

Fald i lommetyverier

Der blev i 2019 registreret 22.105 ofre for tyveri fra lomme og taske. Det svarer til et fald på 13 pct. i forhold til sidste år, og et fald på 49 pct. siden 2013 hvor ofre for lommetyverier var på sit højeste niveau. De 20-24-årige er mest udsat for tyveri fra lomme og taske, lige som det oftere er kvinder end mænd, der er ofre for denne type overtrædelse. Faldet fordeler sig jævnt over hele landet.

READ ALSO  Nye coronaanbefalinger: Stor forskel i potentialet for hjemmearbejde i københavnske kommuner

Ofre for tyveri fra lomme og taskeKilde: www.statistikbanken.dk/straf5.

Psykisk vold

I april 2019 trådte en ny lov i kraft, som gør det muligt at anmelde psykisk vold. Der var således 197 ofre for psykisk vold sidste år. 84 pct. af ofrene var kvinder, og blandt dem var der en overvægt af ofre i aldersgruppen 30-39 år. Blandt de 31 mandlige ofre, lå overvægten også i aldersgrupperne 30-39 år, samt blandt de 10-14-årige. Størstedelen af ofrene kom fra Region Hovedstaden – der var færrest ofre for psykisk vold i Region Nordjylland.

Ofre for psykisk voldKilde: www.statistikbanken.dk/straf5.