Via Danmarks Statistik

Animalsk produktion (kvt.) 3. kvt. 2019

Der var et fald i slagtningerne af kvæg på 8,5 pct. i tredje kvartal, når der sammenlignes med samme kvartal sidste år. Slagtningerne faldt for alle typer af kvæg. Handyr udgjorde 48 pct. af slagtningerne, mens tallet var 37 pct. for køer og 15 pct. for kvier. Den samlede produktion af okse- og kalvekød i Danmark faldt 5,6 pct. i tredje kvartal i forhold til samme kvartal sidste år.

Slagtninger af kvægKilde: www.statistikbanken.dk/ani41.

Eksport og størrelsen på bestanden påvirker slagtningerne

Faldet i slagtningerne af kvæg skyldes et fald i bestanden af kvæg i Danmark i 2019 i forhold til 2018 – se mere på www.statistikbanken.dk/kvaeg5. Faldet i slagtninger af tyre og stude kan desuden henføres til en stigning i eksporten af tyrekalve til opfedning i udlandet. Antallet af malkekøer er faldet i samme periode, men på grund af en højere mælkeydelse pr. ko er den totale mælkeproduktion faldet minimalt.

Fald i produktion af animalske salgsprodukter

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion faldt 2,2 pct. i tredje kvartal 2019 i forhold til samme kvartal i 2018.  

Færre slagtninger og større eksport af svin

Slagtningerne af svin faldt 4,5 pct. i tredje kvartal 2019 i forhold til tredje kvartal 2018, mens eksporten af levende svin steg 5,4 pct. Samlet set faldt produktionen af svinekød minimalt. Eksport af levende dyr er primært smågrise til opfedning til slagtning i udlandet. Slagtningerne af fjerkræ var uændret.

I samme periode var der et lille fald i den samlede mælkeproduktion, hvilket udelukkende skyldes mindre produktion af konventionel mælk, mens den økologiske produktion steg. Den økologiske mælk udgør 12 pct. af den totale mælkeproduktion.



READ ALSO  A New Tool to Summarize Local Market Conditions, and an Application to the South African Local Market