Via Danmarks Statistik

Arbejdstidsregnskabet 4. kvt. 2019

Antallet af præsterede timer faldt med 0,5 pct. fra tredje til fjerde kvartal. Faldet var størst i offentlig forvaltning og service, hvor de præsterede timer faldt med 0,8 pct., mens antallet af præsterede timer faldt med 0,5 pct. i virksomheder og organisationer. Faldet i antallet af præsterede timer i offentlig forvaltning og service var ledsaget af et fald i beskæftigelsen på 0,3 pct., mens lønsummen var uændret. I virksomheder og organisationer var faldet i de præsterede timer derimod ledsaget af en stigning i beskæftigelsen på 0,5 pct. og en stigning i lønsummen på 0,3 pct. Den forholdsvis lave stigning i lønsummen skal ses i sammenhæng med de ændrede regler for feriedagpenge, der er omtalt under “Særlige forhold ved denne offentliggørelse”.

Udvikling fra 3. kvt. 2019 til 4. kvt. 2019, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr114.

Størst beskæftigelsesstigning i ejendomshandel og udlejning

Beskæftigelsen steg i alt med 0,3 pct. Den største stigning var i branchegruppen ejendomshandel og udlejning, hvor beskæftigelsen steg med 1,1 pct. Den næststørste stigning var i information og kommunikation, hvor beskæftigelsen steg med 0,9 pct. Det største fald i beskæftigelsen var i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med et fald på 0,4 pct.

Færre præsterede timer

Fra tredje til fjerde kvartal faldt antallet af præsterede timer i de fleste brancher. Størst var faldet i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med 1,5 pct., mens det næststørste fald var i handel og transport med 0,8 pct. Den største stigning var i branchen ejendomshandel og udlejning med 2,9 pct.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Lønsummen i virksomheder og organisationer er i fjerde kvartal 2019 lavere end normalt grundet den nye ferielov. Den nye ferielov betyder, at feriepenge, som tidligere indgik i lønsummen, når de blev optjent, nu indgår først i når ferien afholdes. Dette påvirker specielt lønnen for timelønnede.

READ ALSO  Remarks by Managing Director on Green Recovery at CELAC