Via Danmarks Statistik

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. februar 2019

Sammenligner man 2016, det år Brexit-afstemningen blev afholdt, med 2018, er antallet af britiske overnatninger på danske hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne faldet med 17.600 eller 2 pct. I samme periode steg det samlede antal udenlandske overnatninger i Danmark med mere end 1,03 mio., svarende til en fremgang på 9 pct. Briterne bor hovedsageligt på hotel, når de besøger Danmark, og hotellerne havde 47.000 eller 6 pct. færre britiske overnatninger i perioden fra 2016 til 2018. Fra 2009 til 2016 steg britiske overnatninger med 421.300 eller 88 pct. Det samlede antal udenlandske overnatninger steg i samme periode med næsten 3,3 mio. eller 37 pct.

Overnatninger i Danmark foretaget af gæster fra Storbritannien, faktiske tal

Fald i antal overnatninger, når der korrigeres for sæsonudsving

Antallet af overnatninger i Danmark som helhed faldt 1,8 pct. i februar 2019 i forhold til januar 2019, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Hoteller faldt 1,1 pct. og feriecentre 5,2 pct., mens antal overnatninger på vandrerhjem forblev næsten uændret.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal


READ ALSO  US set to file antitrust suit Tuesday against Google