Via Danmarks Statistik

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 4. kvt. 2019

Omregnet til fuld tid faldt beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 1.700 ansatte fra tredje til fjerde kvartal 2019, hvilket svarer til et fald på 0,2 pct. Den offentlige beskæftigelse har ellers haft en stigende tendens siden første kvartal 2017. Alle tallene i denne artikel er beregnet på grundlag af betalte timer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3.

Udsving i delsektorerne

Mens den kommunale beskæftigelse har været faldende i både tredje og fjerde kvartal 2019, så har der været modsatrettede udsving i både den statslige og den regionale beskæftigelse. Fra tredje til fjerde kvartal faldt den statslige beskæftigelse med 0,3 pct. efter at være steget med 1,0 pct. kvartalet før. Omvendt steg den regionale beskæftigelse med 0,3 pct. fra tredje til fjerde kvartal efter et fald på 0,4 pct. fra andet til tredje kvartal. Læs mere om udsvingene i staten under afsnittet “Særlige forhold ved denne offentliggørelse”.

Faldende beskæftigelse på de tre store velfærdsområder

De tre store offentlige velfærdsområder social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning udgør tilsammen mere end tre fjerdedele af den samlede offentlige beskæftigelse. Fra tredje til fjerde kvartal 2019 faldt den offentlige beskæftigelse på alle de tre store områder. Mens der kun har været små fald inden for social beskyttelse og sundhedsvæsen, så er især undervisningsområdet faldet. Der var således 1.300 færre offentligt beskæftigede på undervisningsområdet, svarende til 0,9 pct., men kun 0,1 pct. færre inden for social beskyttelse og sundhedsvæsen. Læs mere om faldet inden for undervisningsområdet under afsnittet “Særlige forhold ved denne offentliggørelse”.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ændrede indberetningsmønstre påvirker det statslige undervisningsområde

Udsvingene i den statslige beskæftigelse i de seneste kvartaler er blandt andet påvirket af en tendens til ændrede indberetningsmønstre inden for det statslige undervisningsområde herunder universiteter. Det ses især over sommermånederne, men også i slutningen af 2019, hvor der er et andet indberetningsmønster end tidligere. Faldet fra tredje til fjerde kvartal 2019 inden for det store velfærdsområde undervisning skal derfor også ses i denne sammenhæng.READ ALSO  IMF Executive Board Concludes 2020 First Post-Program Monitoring with Albania