Via Danmarks Statistik

Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 2. kvt. 2019

I andet kvartal 2019 var 10,6 pct. af de danske lønmodtagere midlertidigt ansatte. Det er en væsentligt lavere andel end EU-gennemsnittet, som lå på 13,7 pct. Sammenligner man med andre nordiske EU-lande, havde Danmark en lavere andel af midlertidigt ansatte end både Sverige (15,0 pct.) og Finland (17,0 pct.). Landene med højest andel af midlertidigt ansatte lønmodtagere var Spanien (26,4 pct.) og Polen (22,3 pct.). Rumænien og Litauen havde med hhv. 1,5 og 1,6 pct. EU’s laveste andele af midlertidigt ansatte. At være midlertidigt ansat betyder, at man er ansat i en tidsbegrænset stilling.

Andel af midlertidigt ansatte blandt 15-64-årige lønmodtagere i EU. 2. kvt. 2019Kilde: Eurostat, Labour Force Survey.

Kvinder oftere midlertidigt ansatte end mænd

I andet kvartal 2019 var 11,8 pct. af de kvindelige lønmodtagere i Danmark midlertidigt ansatte mod 9,4 pct. af de mandlige lønmodtagere. Tendensen til større andel af midlertidigt ansatte for kvinder end for mænd er den samme i de fleste EU-lande, men generelt en smule mindre udtalt end i Danmark. I EU som helhed var 14,3 pct. af de kvindelige lønmodtagere midlertidigt ansatte sammenlignet med 13,2 pct. af de mandlige lønmodtagere.

Stor andel af de unge midlertidigt ansatte

De unge havde i andet kvartal 2019 den klart største andel af midlertidigt ansatte. Det gælder både i Danmark og i hele EU. I Danmark var 32,9 pct. af lønmodtagerne i alderen 15-24 år midlertidigt ansatte, mens den tilsvarende andel i hele EU var på 42,7 pct. Iblandt de ældre finder man modsat, at relativt få lønmodtagere var midlertidigt ansatte. I Danmark var 3,8 pct. af de 55-64-årige midlertidigt ansatte, mens det for hele EU gælder, at 6,6 pct. i denne aldersgruppe var midlertidigt ansatte.

READ ALSO  Færre på offentlig forsørgelse, men flere på SU

Mange danske midlertidige job har lang varighed

Over halvdelen – 58,4 pct. – af de midlertidige job i Danmark har en varighed på mere end 12 måneder. 31,6 pct. har en varighed på 3-12 måneder, mens 9,8 pct. har en varighed på under tre måneder. I EU som helhed har kun 24,9 pct. af de midlertidige job en varighed på mere end et år, mens 41,2 pct. har en varighed på mellem tre og 12 måneder. 14,8 pct. har en varighed på under tre måneder. 19,0 pct. af de midlertidige job i EU har uoplyst varighed.