Via Danmarks Statistik

Konkurser i aktive virksomheder

Sæsonkorrigeret

-4 %

Fra december 2019 til januar 2020

Konkurser januar 2020

Der var 207 konkurser i januar blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 4 pct. færre end i december. Konkurserne medførte 756 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 4 pct. færre end i december. I perioden november 2019 – januar 2020 var der 2 pct. flere konkurser end i august-oktober 2019, og jobtabet var 14 pct. højere. Jobtabet skal ses i lyset af, at en enkelt konkurs i efteråret var ansvarlig for 566 tabte job. Der er i denne artikel fokus på konkurser inden for byggeriet.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Stort antal byggekonkurser i 2019, men mindre tab af job og omsætning

Byggeriet var præget af mange konkurser i 2019. Med 1.119 konkurser er det første gang siden 2010, at der var flere end 1.000 konkurser på et år. Det svarer til, at mere end 2 pct. af virksomhederne i byggeriet blev ramt af konkurs, og det er heller ikke set siden 2010.

Vurderingen af det store antal konkurser skal imidlertid tage højde for, om konkurserne har en økonomisk og beskæftigelsesmæssig effekt. Når der skelnes mellem aktive virksomheder og nulvirksomheder, der ikke har tilstrækkelig omsætning eller ansatte til at defineres som aktive, fremstår der tværtimod et fald i konkursramte job og omsætning. Knap 500 konkurser blandt aktive virksomheder i 2019 svarer således til gennemsnittet over de seneste ti år, og både den konkursramte omsætning og de tabte job ligger betydeligt under de seneste ti års gennemsnit. Majoriteten af konkurserne er sket i nulvirksomhederne, men de har kun begrænset betydning.

Konkurser blandt byggevirksomheder samt tabte job og omsætmingKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Parløb mellem omsætning, beskæftigelse og konkurser siden 2014

Udviklingen i byggeriet har siden 2010 været præget af en relativ kraftig stigning i omsætningen og en mindre, men jævn stigning i byggebeskæftigelsen. Det medførte frem til 2014 et pænt fald i andelen af byggevirksomhederne, der gik konkurs. Der er siden 2014 kommet mange nye virksomheder til med den fortsat stigende aktivitet i byggeriet, men det har tilsyneladende ikke været lige lukrativt for alle, idet antallet af konkurser er steget kraftigt. Udover en stigning i faktiske tal er konkursandelen blandt byggevirksomhederne i 2019 næsten oppe på niveauet i 2010. Flere oplysninger om byggeri og anlæg kan findes på emnesiden. Se også den nyeste konjunkturindikator for byggeriet i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 29.

Byggeriet i tal; konkursandele, omsætning, ansatte og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk4 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Nulvirksomhederne står for to tredjedele af konkurserne

I faktiske tal var der i alt 544 konkurser i januar. Heraf ramte 197 eller 36 pct. aktive virksomheder. De resterende 347 konkurser ramte de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har tilstrækkelig omsætning eller ansatte til at defineres som aktive. De aktive virksomeder stod for 98,2 pct. af omsætningen og for alle de tabte job. 35 pct. af de 756 tabte job var i Region Hovedstaden, 26 pct. i Region Midtjylland og 19 pct. i Region Syddanmark. Regionerne Nordjylland og Sjælland stod for hhv. 7 pct. og 13 pct. af de tabte job.

READ ALSO  IMF Reaches Staff-Level Agreement with Costa Rica on a Three-Year Extended Fund Facility and Completes 2021 Article IV Discussions

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2019

2020

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

antal

Sæsonkorrigeret i alt

640

577

1114

930

733

552

753

623

643

694

566

601

535

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigeret

191

248

217

218

209

183

214

177

202

263

231

215

207

Faktiske i alt

686

508

1192

966

637

461

636

395

440

845

932

776

544

Landbrug, skovbrug og fiskeri

24

34

16

10

17

8

14

5

8

13

15

10

12

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

25

33

49

35

39

26

36

21

26

43

35

23

32

Bygge og anlæg

74

57

106

92

99

79

93

59

75

117

149

119

89

Handel og transport mv.

215

148

337

302

219

146

188

126

140

261

292

233

157

Ejendomshandel og udlejning

16

18

25

16

16

10

17

11

12

21

14

16

14

Erhvervsservice

120

79

224

138

95

71

104

70

69

144

158

144

107

Øvrige brancher, ex. uoplyste

185

117

380

324

129

105

167

92

90

209

229

202

115

Uoplyst aktivitet

27

22

55

49

23

16

17

11

20

37

40

29

18

Hovedstaden

433

169

805

684

313

198

360

175

189

464

498

488

293

Sjælland

61

60

78

56

71

54

71

65

59

93

122

86

51

Syddanmark

79

113

114

105

99

55

60

45

76

123

105

78

73

Midtjylland

75

115

144

85

101

113

107

77

81

112

167

95

99

Nordjylland

38

51

51

36

53

41

38

33

35

53

40

29

28

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1886

1118

1060

861

1039

783

1150

655

752

1248

1483

791

756

Hovedstaden

438

194

287

214

346

233

267

177

317

477

916

333

265

Sjælland

875

81

150

97

123

150

62

120

93

154

129

70

97

Syddanmark

224

419

228

220

263

151

331

126

179

175

140

155

147

Midtjylland

251

315

293

210

183

167

342

178

135

309

208

195

195

Nordjylland

98

109

102

120

124

82

148

54

28

133

90

38

52