Via Danmarks Statistik

Tvangsauktioner marts 2020

I første kvartal 2020 blev der bekendtgjort 554 tvangsauktioner mod 615 i fjerde kvartal året før, når man ser på det faktiske antal tvangsauktioner. I Region Sjælland og Region Hovedstaden oplevede man samlet set en stigning fra 228 tvangsauktioner i fjerde kvartal 2019 til 254 i første kvartal 2020, hvilket svarer til en stigning på 11 pct. I resten af landet så man omvendt et fald i antallet af tvangsauktioner på 22 pct., da antallet i perioden gik fra i alt 387 til 300 tvangsauktioner. Samlet set betyder det, at der i faktiske tal på landsplan var 10 pct. færre tvangsauktioner i første kvartal, sammenlignet med kvartalet før. Situationen i Danmark som følge af tiltagende for at modvirke spredningen af Covid-19 betyder dog, at antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner efter 13. marts 2020 har været begrænset, som følge af nedlukningen af den offentlige sektor. Faldet i antallet af tvangsauktioner fra fjerde til første kvartal, forventes derfor at ville have været mindre under normale omstændigheder. Hvor stor en del af faldet der skyldes manglende behandling i landets fogedretter, og hvordan det fordeler sig geografisk, er ukendt på nuværende tidspunkt.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang2.

Tvangsauktioner faldt i marts

Med 139 bekendtgjorte tvangsauktioner var der i marts 68 færre tvangsauktioner sammenlignet med måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Trods denne måneds færre antal, hvoraf en del forventes at skyldes nedlukningen af den offentlige sektor, har der i gennemsnit været 181 tvangsauktioner i årets tre første måneder. Til sammenligning lå gennemsnittet i 2019 på 186 tvangsauktioner om måneden. Dermed ligger det gennemsnitlige antal tvangsauktioner i 2020 altså fortsat på niveau med det, vi så året før.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.READ ALSO  Regeringen i dialog med en god håndfuld lande om at flytte asylsagsbehandling uden for EU