Via MyBanker

Det er fornyelig blevet fremlagt, at boligskatten får en større indflydelse på ejendomspriserne end forventet*. Dette skyldes, at boligskatterne bidrager til, at det rådighedsbeløb som er tilgængeligt hver måned formindskes med den månedlige stigning i ejendomsskatterne. Derfor vil de samlede månedlige omkostninger til bolig fra 1. januar 2021 stige hvorfor de kommende boligkøbere ikke vil kunne få lån i samme størrelse.

Fastsættelse af ejendomspriserne

Der er dog mange ting, der afgør prisen på en ejerbolig. Derfor mener Mybanker, at det er svært isoleret set at sige, at en stigning i boligskatten alene medvirker til, at boligpriserne falder.

”Traditionelt har ejendomspriser været ”styret” af, hvor meget det koster at bo i ejendommen. Det vil sige, at hvis en ejendom har en ejerudgift på 3.500 kr. per måned., og personen der ønsker at bo i ejendommen maksimalt har råd til at sidde for 10.000 kr. om måneden, så kan lånet højest udgøre 10.000 – 3.500 = 6.500 kr. om måneden. Hvis renten falder betyder det, at lånet bliver billigere, hvorfor man vil have mulighed for at låne flere penge til samme ydelse. Det modsatte gør sig gældende, hvis renten stiger” siger Mybankers administrerende direktør Marlene Nørgaard.

Det betyder ud fra den traditionelle forstand, at når boligskatten stiger, så vil beløbet som en husstand kan låne være mindre, hvilket vil have en afledt effekt på boligpriserne, som dermed vil falde.

 

Gældsfaktorens  indflydelse

Bankerne screener dog deres låntagere på en anden måde i 2019.

”Nu om dage er det i højere grad gældsfaktoren der bestemmer, hvor meget folk kan låne, og dermed hvad de kan betale for en lejlighed, end det er ydelsen på lånet. Renten er så lav, at de fleste nemt vil kunne betale for en lejlighed til 3 millioner kr., men de kan kun få lov at låne 3 millioner kr., hvis deres husstandsindkomst er mindst 750.000 kr.

READ ALSO  Høj værditilvækst i danske firmaer

Hvis boligskatten stiger, vil det betyde, at den månedlige ydelse vil stige. Men hvis det ikke er den månedlige ydelse, der bremser folk fra at købe en lejlighed, men derimod gældsfaktoren, vil en stigning i den månedlige ydelse ikke reducere antallet af købere til lejligheden til 3 millioner kr. Køberne vil gerne betale en højere månedlig ydelse, hvis bare de kan få lov at låne pengene” slutter Marlene Nørgaard”

Det skal her bemærkes, at et lån i banken til en ny bolig ikke udelukkende baseres på baggrund af gældsfaktoren. Der er også andre faktorer, der afgør, hvor stort et beløb, der kan lånes. Lånet beror sig derfor på en helhedsvurdering af den enkelte låntager.

For at opsummere er det derfor svært at spå, hvilken indflydelse de forhøjede boligskatter får på boligpriserne. Du skal blot være opmærksom på, at der er risiko for at ejendommens værdi kan falde på den korte bane.

 

*Der henvises til et interview med Lise Nytoft Bergmann i Børsen som blev publiceret i Børsen 22. juli 2019.