Via Danmarks Statistik

Tvangsauktioner januar 2020

Med 196 tvangsauktioner i januar begyndte 2020 med en stigning på 7 pct. sammenlignet med december 2019, når der korrigeres for normale sæsonudsving. På trods af stigningen er antallet af tvangsauktioner fortsat på samme lave niveau, som man så igennem hele 2019. Det samme gør sig gældende, når man ser på de to seneste tremånedersperioder. I november 2019 – januar 2020 var det samlede antal tvangsauktioner 572 mod 566 tvangsauktioner i perioden august-oktober 2019.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Enfamiliehuse dominerer billedet

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner, har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamilihuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.READ ALSO  Lidt flere konkurser i november