Via Danmarks Statistik

Tvangsauktioner august 2020

Med 217 tvangsauktioner i august mod 195 måneden før, er antallet af tvangsauktioner steget med 11 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. På trods af stigningen i august er niveauet for tvangsauktioner stadig lavt, når man ser på årets første otte måneder generelt. Således har der i 2020 og frem til nu i gennemsnit været 188 tvangsauktioner om måneden. Til sammenligning blev der gennemsnitligt blev bekendtgjort 187 tvangsauktioner om måneden i 2019, hvilket var det laveste siden 2008, hvor der gennemsnitlig var 237 om måneden.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Enfamiliehuse går oftest på tvang

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner, har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamilihuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner


 

2019

2020

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

antal

Sæsonkorrigerede

185

191

183

180

194

183

140

91

265

196

195

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

211

200

181

122

173

181

152

98

247

135

181

197

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

4

5

7

3

6

5

3

4

7

4

9

6

Enfamiliehuse

121

126

110

81

107

121

109

60

173

91

121

132

Ejerlejligheder

17

9

18

8

15

15

10

5

11

6

6

10

Sommerhuse

18

18

15

9

12

4

8

4

15

17

13

7

Ejendomme med 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller flere lejligheder

7

5

6

3

3

2

7

3

3

4

5

Blandet beboelses- og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forretningsejendomme

7

9

3

2

6

10

2

3

6

4

4

10

Rene forretningsejendomme

6

1

1

1

2

2

1

3

1

3

Fabriks- og lagerejendomme

4

1

3

1

2

1

1

1

2

Ubebyggede grunde

9

6

2

3

7

7

2

4

3

3

2

2

Andet bebygget

18

20

17

11

14

14

16

10

25

6

21

20

Regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

30

26

24

12

22

33

24

15

25

15

27

17

Sjælland

38

52

35

42

46

45

46

31

69

52

54

50

Syddanmark

75

61

52

20

39

24

45

19

60

24

50

63

Midtjylland

48

38

51

33

32

48

26

16

54

19

30

41

Nordjylland

20

23

19

15

34

31

11

17

39

25

20

26

Forsinket effekt af COVID-19 på antallet af tvangsauktioner

Hvilken betydning tiltagene for at forhindre spredning af COVID-19 har for, hvor mange, der må se deres ejendom gå på tvangsauktion, vil først fremgå af tallene senere på året. Det skyldes, at der i de fleste tilfælde går en periode på fem til ni måneder fra ejers misligholdelse af udestående lån, til ejendommen bekendtgøres solgt på auktion.READ ALSO  Huspriserne er nu højere end før finanskrisen i 39 kommuner