EU SKAL GÅ FORREST I KLIMAKAMPEN
 Vi har brug for en stærk og insisterende klima…

EU SKAL GÅ FORREST I KLIMAKAMPEN

Vi har brug for en stærk og insisterende klimastemme i EU, hvis vi skal rykke hele vores fællesskab i en mere ambitiøs retning og løse klimakrisen sammen.

Rasmus Nordqvist vil arbejde for en bindende europæisk klimalov, der sikrer klimahandling fra Polen til Portugal og fra Irland til Italien.

Kun sammen kan vi løse klimakrisen!

#hopeisback
Alternativet via Facebook

READ ALSO  ‘Trump effect’: UN rapporteur blames US president for downturn in global press freedom