Via Venstre

I skyggen af de store udfordringer, som EU står over for i denne tid, er det særlig vigtigt, at vi får diskuteret, hvilket EU vi ønsker i fremtiden. Det forestående Brexit vil skabe rystelser i det europæiske samarbejde.

I Venstre er vi ikke i tvivl: EU er ikke kun et økonomisk og geografisk fællesskab. Vi deler også helt basale værdiger som demokrati og liberale frihedsrettigheder. De skal stå stærkt.

Desværre er det lige netop de værdier, som lige nu er under pres.

Det gælder både udefra, når f.eks. Rusland puster sig op. Men også internt i Europa, hvor anti-demokratiske kræfter, der ikke deler vores frihedsværdier, blomstrer op. Derfor er det kommende valg til Europa-Parlamentet så vigtigt.

Der er ingen tvivl om, at Danmark har glæde af det europæiske samarbejde. Vi er et lille land, der – trods store ambitioner – ikke kan stå alene, når det gælder om større udfordringer som klima, migration og grænseoverskridende kriminalitet.

Det betyder selvfølgelig ikke, at EU skal blande sig i alt muligt andet. I Venstre siger vi f.eks. meget klart fra over den sociale union, som andre danske partier ønsker sig. Og vi siger fra over for, at alle europæere kan få direkte adgang til f.eks. danske dagpenge.

EU er et unikt samarbejde skabt på et fællesskab af frihedsværdier, demokrati og et ønske om et bedre Europa. Så meget desto mere er det også vores opgave at sikre, at Danmark deltager aktivt i samarbejdet og udvikler det i vores retning. Kun på den måde kan vi også i fremtiden sikre et stærkt og trygt og Danmark i et Europa, der tager hånd om den enkelte borgers bekymringer.

READ ALSO  Palestinians: What Needs to Be Done

Følg med på venstre.dk, hvor der hele lørdag vil være live-streaming.

Følg med på Flickr, hvor der lørdag løbende lægges friske billeder op.