Dansk Folkeparti via Facebook

Et asylstop frigiver penge til at forhøje ældrechecken med 11.000 kr. Husk det i stemmeboksen, hvis du vil forbedre pensionisterne økonomi.

Dansk Folkeparti fik indført ældrechecken for mange år siden, og vi har altid haft fokus på, hvordan vi kunne sikre bedre forhold for vore ældre. For det fortjener de. I løbet af de sidste fire år, har vi fået gennemført en del på ældreområdet. Se alle nedenstående tiltag. Og ja, vi kæmper naturligvis videre for at trække andre partier i vores retning, så vi sammen kan sikre bedre vilkår og flere penge til landets pensionister.

• Værdighedsmilliarden – en milliard hvert år.
• En halv milliard om året til varme hænder – 1000 flere ansatte i ældreplejen
• Afskaffelse af satspuljen så folkepensionen fremover følger den almindelige lønudvikling
• Køkkener tilbage på plejehjemmene
• Mindre modregning for pensionister med pensionsopsparing
• Øget fradrag for arbejdsindkomst for pensionister
• Skattefri seniorpræmie
• Indsats for at rekruttere kvalificeret social- og sundhedspersonale
• Midler til bekæmpelse af ensomhed
• Pulje til at gøre plejehjem hyggeligere
• En ugentlig halv times selvvalgt hjælp til plejehjemsbeboere
• Mere fokus på kvalitet i ældreplejen
• Bedre tilsyn på ældreområdet
• Mere selvbestemmelse i forbindelse med plejehjemsvalg
• Indsats mod konkurser i ældreplejen
• Videnscenter for værdig ældrepleje
• Handlingsplan for ”Det gode ældreliv”
• Nationalt sorgcenter for kompliceret sorg
• Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner
• Kortlægning af viden om grupper af ældre med særlige behov
• En ekstra indsats over for pårørende
• National demenshandlingsplan
• Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum
• Ledsageordning for ældre synshandicappede
• Permanent fritagelse fra digital post
• Afskaffelse af aldersgrænse for kørekort

READ ALSO  Syrian state media reports ‘Israeli aggression’ near Damascus & in southern Quneitra