Via Danmarks Statistik

Industri, konjunkturindikator

Sæsonkorrigeret

Nettotal -10

November 2020

Ændring -3 point

Oktober-november 2020

Bygge og anlæg, konjunkturindikator

Sæsonkorrigeret

Nettotal -7

November 2020

Ændring +2 point

Oktober-november 2020

Konjunkturbarometer for erhvervene november 2020

De sammensatte konjunkturindikator for erhvervene holder omtrentligt niveauerne fra de seneste par måneder. Bygge og anlæg og serviceerhverv stiger begge med 2 point fra oktober til november, mens industri falder med 3 point. Størst er detailhandlens fald med 4 point fra nettotallet 11 til 7, hvilket skal ses i lyset af det meget høje niveau detailhandlen har ligget på de seneste måneder, hvor indenlandsk ferie og udbetaling af ekstra feriepenge nok har sat sit præg. Erhvervstillidsindikatoren falder en anelse i november men ligger på omtrent samme niveau som i oktober.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatorerne falder en anelse

Erhvervstillidsindikatoren der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel falder svagt fra 88,5 i oktober til 87,8 i november. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden, faldt også, fra 89,6 til 88,0. Se evt. Nyt fra Danmarks Statistik 2020:427 om forbrugerforventningernes fald i november.

I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige og Storbritannien samt USA.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Til og med november 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Risiko for afvikling på grund af COVID-19 rammer visse serviceerhverv

Torsdag 26. november 2020 blev der under Eksperimentel Statistik opslået resultater om et specifikt COVID19-spørgsmål. Generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af COVID-19 som lille, men for hoteller, restaurationer og rejsebureauer vurderes risikoen som høj. Det gælder også brancher for transport, for kultur og sport samt for ejendomsservice, rengøring o.a. Detaljerede tal for erhvervene og deres underbrancher Data for COVID19-spørgsmål, inkl. historik.

Risiko i udvalgte brancher for at måtte afvikle i løbet af de næste tre måneder som følge af COVID-19Kilde: Data for COVID-19-spørgsmål, inkl. historik.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

READ ALSO  Laveste antal asylansøgere nogensinde registreret

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter
Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2019

2020

 

Nov.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

102,0

70,7

82,1

84,6

86,8

89,6

88,0

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

101,5

67,4

80,7

84,1

86,5

88,5

87,8

Industri

Sammensat (bk, sk)

-6

-17

-7

-11

-12

-7

-10

 

Produktionsforventning (sk)

11

-1

14

-1

4

8

3

 

Ordrebeholdning (bk)

-19

-30

-21

-21

-29

-21

-25

 

Færdigvarelagre (bk)

11

19

14

10

11

8

8

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-4

-14

-13

-10

-7

-9

-7

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

5

-7

-2

-2

2

3

4

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-12

-21

-24

-17

-16

-21

-18

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

5

-36

-27

-17

-14

-15

-13

 

Faktisk omsætning (sk)

5

-48

-43

-27

-20

-16

-13

 

Forventet omsætning (sk)

9

-16

-4

-2

-2

-14

-13

 

Faktisk forretningssituation

2

-43

-35

-22

-20

-15

-12

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

1

11

6

12

11

7

 

Faktisk omsætning (sk)

5

11

17

35

33

30

 

Forventet omsætning (sk)

12

11

30

8

6

8

-4

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

15

10

8

7

6

7

5

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden ‘nettotal’ er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.