Enhedslisten via Facebook

I Danmark brænder vi træ af for at få varme og el. Biomasse har alt for længe haft for gode forhold i Danmark.

Det er uholdbart, at vi er et af de lande, som brænder mest træ af. Det fører både til skovfældning, og der går årtier før CO2-regnskabet går i nul. Så lang tid har vi slet ikke.

Danmarks energi skal komme fra de rigtige, grønne energikilder: Sol, vind og varmepumper.

Derfor vil Enhedslisten arbejde for, at der skal være afgifter på alt ny biomasse, og at pengene bruges på den grønne omstilling.

Enhedslisten vil lægge afgift på biomasse i nye anlæg

Når regeringen og dens støttepartier skal lave en klimalov og derefter en handlingsplan for at føre den ud i livet, bør den indeholde en afgift, der skal gøre det mindre attraktivt at benytte biomasse såsom træfils eller træpiller i nye varmev&aeli…


READ ALSO  Palestinians: Victims of an Arab Country