Via Enhedslisten

Enhedslisten bruger nu finanslovsforhandlingerne til at rejse krav om forstærket kontrol med illegal arbejdskraft om bord på dansk-flagede skibe, der anløber en dansk havn mere end 25 gange om året eller tager ophold i en dansk havn. Det er et krav, som partiet har forfulgt i flere år.

Enhedslisten vil have Søfartsstyrelsen til at kontrollere, om rederier anvender illegal arbejdskraft fra tredjelande uden arbejdstilladelse. Opgaven ligger i dag hos SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) under Udlændinge og Integrationsministeriet, men de indrømmer åbent, at de ikke kontrollerer og heller ikke har mulighederne. Heller ikke politiet gennemfører en målrettet indsats på dette område.

Henning Hyllested, transportordfører for Enhedslisten:

– Vi skal social dumping til livs – også i søfarten. Sidste år fik rederiet Sirius Shipping en bøde på 1,5 mio. kr. for at anvende søfolk fra Filippinerne uden arbejdstilladelse ombord på fire af deres skibe under dansk flag. Men det var ITF’s (Internationale Transportarbejderforbund) danske inspektør, der havde afsløret ulovlighederne – ikke myndighederne.

– Det må være naturligt, at det er Søfartsstyrelsen, der tjekker besætningernes arbejdstilladelser og andre oplysninger, som kan afsløre ulovlig brug af søfolk. De gennemfører i forvejen kontrol med danske og udenlandske skibe – herunder om forholdene for besætningerne ombord lever op til de standarder, der er aftalt internationalt.

– Vores forslag er, at opgaven med at kontrollere, om der anvendes illegal arbejdskraft ombord på skibe i strid med udlændingeloven, flyttes fra Udlændinge og Integrationsministeriets styrelse (SIRI) til Erhvervsministeriet, hvor Søfartsstyrelsen hører hjemme. Skulle det koste lidt ekstra uddannelse til Søfartsstyrelsen inspektører, er jeg sikker på, at ITF’s inspektører i Danmark er behjælpelige med noget sidemandsoplæring. De har mangeårig erfaring med at klarlægge, hvor mange gange et skib anløber en dansk havn, hvor det udøver sin aktivitet, om der er risiko for, at der anvendes illegal arbejdskraft ombord osv.

READ ALSO  Caucasus: Clash of Imperial Dreams