Via Dansk Industri

Som led i analysen af muligheder og udfordringer for danske engrosvirksomheder herunder interview med 27 medlemmer af DI Handel er Amazons forventede indtræden på det danske marked i nær fremtid identificeret som en udfordring, som langt de fleste engrosvirksomheder allerede er i gang med at håndtere eller forberede sig på. Med henblik på at konkretisere udfordringerne belyser vi i det

Med henblik på at konkretisere udfordringerne belyser vi i det følgende effekterne af Amazons indtræden på de amerikanske og tyske engrosmarkeder samt fremhæver relevante perspektiver fra Amazons indtræden på detailmarkedet i USA og Tyskland. Afsluttende giver vi konkrete eksempler på forskellige strategiske tiltag, som virksomheder har igangsat for at håndtere Amazons indtræden på kernemarkeder. Inden ovenstående gennemgang giver vi en kort introduktion til Amazons forretningsmodel.

Læs også: Engroshandel 2025

READ ALSO  Få styr på januarlønnen – tjek forskudsopgørelsen