Via Danmarks Statistik

Forbruger- og nettoprisindeks november 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,7 pct. i november i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er større end i oktober, hvor den årlige stigning var 0,6 pct. Det er især hovedgrupperne transport og bolig, der trækker indekset op i november i forhold til oktober. Isoleret set trækker de to hovedgrupper årsstigningen i forbrugerprisindekset op med knap 0,1 procentpoint i forhold til måneden før. Inden for transport er det primært prisændringer på brændstof, og for bolig er det mest elektricitet og naturgas, der bidrager til den højere årsstigning.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Charterrejser, flyrejser og sommerhusleje trak indekset ned

Fra oktober til november faldt forbrugerprisindekset 0,2 pct. Charterrejser, flyrejser og sommerhusleje trak indekset ned med 0,25 procentpoint. Omvendt trak fødevarer, bøger og elektricitet indekset op med 0,07 procentpoint.

Årsudviklingen i priserne er steget for varer og uændret for tjenester

I november 2019 var årsudviklingen på varer 0,0 pct. Det er højere end i oktober, hvor årsudviklingen lå på minus 0,3 pct. De højere årlige prisændringer for varer skyldes bl.a. prisændringer på benzin, bøger, møbler, el og naturgas. November måneds årsstigning på tjenester var ligesom i oktober på 1,2 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største årlige prisstigning i november. Stigningen på 2,2 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 2,8 pct., hvilket i høj grad skyldes lavere priser på tøj.

Lavere priser på leje af sommerhus den seneste måned

Den seneste måned har restauranter og hoteller haft det største prisfald. Prisfaldet på 1,0 pct. skyldes hovedsageligt lavere priser på leje af sommerhuse. Sundhed steg 0,5 pct., hvilket i høj grad skyldes højere priser på briller og kontaktlinser.READ ALSO  Interview with Helsingin Sanomat