Numbers & Statistics

Endnu få el- og plugin-hybridbiler

By  | 

Via Danmarks Statistik

Nyregistrerede motorkøretøjer maj 2019

Bestanden af el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler nåede ultimo maj op på 19.000 køretøjer, hvoraf elbilerne stod for 11.900. Det svarer til, at elbilerne udgør 0,45 pct. af den samlede bestand af personbiler, mens hybrid- og brintbilerne udgør 0,27 pct. Der er i den offentlige debat nævnt måltal på såvel 500.000 som 1 mio. el- og hybridbiler i 2030, og der er derfor tilsyneladende langt til begge mål.

Bestand af el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler, 2017-2019:05. Andele og faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil10 og egne beregninger.

Ca. 700 nye el- og plugin-hybridbiler om måneden i 2019

Den aktuelle tilgang på ca. 700 nye el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler pr. måned i 2019 svarer til ca. 3 pct. af den samlede tilgang. Denne beskedne tilgang har dog ikke den store betydning for, om selv det mindste måltal på 500.000 biler nås i 2030. Det afgørende er, hvor hurtigt andelen af nye el- og plugin-hybridbiler når op på et substantielt niveau. Hvis det fx antages, at den gennemsnitlige andel i de seks år fra 2025 til 2030, hvor et stop for registrering af fossile biler har været på tale, er 60 pct., vil der med 180.000 nye biler om året – gennemsnit for de seneste ti år – komme ca. 650.000 el- og plugin-hybridbiler til.

Nyregistreringer af el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler, 2017-2019:05. Andele og faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51 og egne beregninger.

Mindre nedgang i bilsalget i maj

Tilgangen af nye personbiler i maj 2019 var på 15.900 (sæsonkorrigeret). Det er 2,4 pct. færre end i april. Salget til husholdningerne og erhvervene faldt med hhv. 1,8 og 3,1 pct. sammenlignet med april. Tilgangen i marts-maj 2019 var uændret i forhold til december 2018 – februar 2019. Det dækker over en stigning på 0,7 pct. til husholdningerne og et fald på 1,5 pct. til erhvervene.

READ ALSO  Rapport: Mere end hver tredje ufaglærte senior begrænses i arbejdet på grund af smerter

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

Maj

Æn-
dring

Juni 2017
– maj 2018

Juni 2018
– maj 2019

Æn-
dring

2018

2019

antal

pct.

antal

pct.

Nye personbiler i alt

22592

19147

-15,2

220174

221659

0,7

Husholdningerne

Køb

11529

8459

-26,6

112397

107523

-4,3

Privatleasing

1866

2476

32,7

23009

24528

6,6

Samlet tilgang

13395

10935

-18,4

135406

132051

-2,5

Erhvervene

Køb

11063

10688

-3,4

107777

114136

5,9

Ikke-leasingbiler (a)

2386

1916

-19,7

22380

21528

-3,8

Til leasing

8677

8772

1,1

85397

92608

8,4

Erhvervsleasing (b)

6811

6296

-7,6

62388

68080

9,1

Samlet tilgang (a+b)

9197

8212

-10,7

84768

89608

5,7

Erhvervskøretøjer i alt

3863

3457

-10,5

40738

39967

-1,9

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

2018

2019

2018/2019

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Mar.-maj/
dec.-feb.

Maj/
apr.

antal

pct.

Tilgang i alt

16825

19648

19443

23563

16323

15937

-0,2

-2,4

I husholdningerne

10312

11683

11652

15183

9442

9272

0,7

-1,8

I erhvervene

6512

7965

7790

8380

6880

6665

-1,5

-3,1

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret