Via Enhedslisten

— Velfærd

I dag fortsætter forhandlinger om en ny regering. Enhedslisten vil i dag slå fast, at finansieringen til velfærden ikke skal findes ved reformer, der igen giver topskattelettelser eller jagter syge og arbejdsløse. Partiet vil i stedet sikre en bedre behandling af mennesker i beskæftigelsessystemet og afskaffe kontanthjælpsloftet og de øvrige fattigdomsydelser.

Pernille Skipper siger:

– Det er helt afgørende for os, at en ny regering lover, at jagten på syge og arbejdsløse skal stoppe. Ideen om, at man finansierer forbedringer af velfærden ved at forringe den sociale sikkerhed for syge og arbejdsløse, skal lægges på hylden, og vi skal indrette et socialt system, der støtter og hjælper frem for at sende mennesker ud i fattigdom og gøre dem mere syge.

– Vi går til forhandlinger i dag med en gentagelse af vores centrale budskab om, at den økonomiske ulighed skal mindskes, og at finansieringen af velfærden i fremtiden ikke skal findes hos dem, der har mindst. Samtidig har vi forslag med, der skal hjælpe ledige og syge ud af fattigdom og gøre systemet mere menneskeligt.

– Vi vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, så syge mennesker ikke ender på kontanthjælp, og vi vil sikre, at kommunerne ikke kan afvise en lægeerklæring og sende syge mennesker ud i evige arbejdsprøvninger. Og så vil vi afskaffe kontanthjælpsloftet og de øvrige fattigdomsydelser. Det er de første skridt til et system, der rent faktisk hjælper mennesker videre i stedet for at gøre dem mere syge.


READ ALSO  Why Palestinians Owe Arabs an Apology