Numbers & Statistics

Eksporten trak overskuddet ned i februar

By  | 

Via Danmarks Statistik

Betalingsbalancen over for udlandet februar 2020

I februar, hvor økonomien endnu ikke var voldsomt påvirket af COVID-19 situationen, var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 16,4 mia. kr., hvilket er 2,0 mia. kr. lavere end i januar (i sæsonkorrigerede tal). Faldet er især forårsaget af et fald i eksport af varer til EU.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Danmarks eksport til verden uden for EU er nu større end til EU

31. januar 2020 trådte Storbritannien ud af EU, hvilket betyder, at handlen med Storbritannien nu indgår i handlen med ikke-EU lande. Det betyder, at eksporten af varer og tjenester til verden uden for EU nu er større end den er til EU27 (uden Storbritannien).

I februar 2020 var der et fald i eksporten af varer til EU-landene på 2,8 mia. kr., som var med til at trække overskuddet på varehandlen ned. Overskuddet på tjenestehandlen var i februar uændret.

Import og eksport af varer og tjenester 2020, sæsonkorrigeret.Kilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 2,9 mia. kr. for 2019 og opjusteret med 0,9 mia. kr. for 2020 i forhold til seneste offentliggørelse. Nedjusteringen af 2019 skyldes især en opjustering af importen af tjenester og opjusteringen for 2020 skyldes en opjustering af eksporten af varer.

COVID-19: Ny indikator for varehandlen med ikke-EU lande

Som led i belysningen af COVID-19’s betydning for varehandlen med lande uden for EU er de daglige oplysninger fra toldsystemet benyttet til at lave en indikator (eksperimentel statistik) for udviklingen frem til og med 25. marts 2020. Tallene viser, at eksporten til lande uden for EU fortsat ligger over niveauet i 2019. Når der ses bort fra råolier mv. er importen stort set uændret i marts, både sammenlignet med februar måned og med marts 2019. (Se mere her www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#varehandel).

READ ALSO  Årlig prisstigning på ejerlejligheder - huse uændret

Ændringer i Statistikbanken og Nyt som følge af Brexit

31. januar 2020 trådte Storbritannien ud af EU, hvilket betyder, at med offentliggørelsen af tal for februar behandles Storbritannien som et ikke-EU-land i statistikken. Storbritannien indgår nu i grupperingen ‘Verden uden for EU’ og grupperingen ‘EU’ dækker den nuværende sammensætning af EU, EU27 (uden Storbritannien. Ændringerne er ført tilbage til startåret i tabellerne i statistikbanken og talgrundlaget for Nyt fra Danmarks Statistik.

Ny datoer for offentliggørelsen af nationalregnskab og betalingsbalance

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Offentliggørelsen af Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i Betalingsbalancen over for udlandet afsluttes i september 2020 (i stedet for juni 2020). Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020.

Tabeller med tidligere offentliggjorte versioner

Siden 31. marts har det været muligt at se tidligere offentliggjorte versioner af Betalingsbalance, Udenrigshandel med tjenester og Udenrigshandel med varer i statistikbanken. Se de tidligere offentliggørelser af Betalingsbalancen overfor udlandetwww.statistikbanken.dkvbb2 og www.statistikbanken.dkvbbuhv. Tidligere offentliggørelser af Udenrigshandel med tjenester kan ses på www.statistikbanken.dk/vuhtx.Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk