Via Danmarks Statistik

Udenrigshandel med varer (md) maj 2019

Eksporten af varer steg med 3,8 pct. i maj især trukket af en stigning i salget af kemikalier og kemiske produkter (inkl. lægemidler). Set over de seneste tre måneder er eksporten dog faldet med 0,6 pct. Importen steg med 0,8 pct. i maj. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Vietnam er Danmarks 42. største eksportmarked

En frihandelsaftale mellem EU og Vietnam blev underskrevet 30. juni 2019. Handlen med Vietnam har generelt været stigende de sidste 10 år, dog med fald i såvel eksport som import i 2018. Eksporten udgjorde i 2018 0,3 pct. af Danmarks samlede vareeksport svarende til 2,2 mia. kr. I 2018 var de største eksportvarer huder, skind og pelsskind samt medicinske produkter.

Importen fra Vietnam udgjorde i 2018 2,7 mia. kr., og Vietnam var dermed det 33. største importland. Importen bestod bl.a. af beklædningsgenstande- og tilbehør samt møbler.

Import og eksport over for Vietnam, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/sitc2r4m.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2018 er både eksporten og importen opjusteret med 0,1 mia. kr. For januar-april 2019 er eksporten opjusteret med 0,2 mia. kr. og importen er opjusteret med 0,1 mia. kr.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. Maj 2019

Maj

Procentvis ændring ift. Foregående periode

Faktisk

Sæsonkorrigeret

April

Maj

3 mdr.1

År til dato2

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

11,0

9,1

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

49,8

49,1

1,5

0,8

-0,1

4,6

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,7

7,2

1,0

-1,5

2,3

3,1

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,6

1,7

-3,1

-5,0

5,2

-1,1

Kemikalier og kemiske produkter

7,2

6,7

0,5

3,1

0,3

1,6

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,6

7,3

1,5

1,8

-2,8

1,4

Maskiner undt. transportmidler

12,3

12,1

2,0

-1,8

1,2

10,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,9

4,6

-4,7

7,1

-6,2

3,1

Færdigvarer og andre varer

8,6

9,5

5,9

1,8

0,3

5,8

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

60,8

58,1

6,5

3,8

-0,6

8,4

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,8

10,4

4,3

-3,8

0,5

3,6

Råstoffer mv., undt. brændsel

3,0

2,2

22,1

-2,2

-6,6

-3,7

Kemikalier og kemiske produkter

16,1

15,5

14,6

14,1

2,2

17,4

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,3

5,1

1,9

-2,9

-2,6

1,3

Maskiner undt. transportmidler

14,8

13,8

4,2

4,6

-0,8

14,2

Transportmidler ekskl. skibe mv.

2,0

1,9

-12,1

15,3

-1,6

4,1

Færdigvarer og andre varer

8,8

9,3

4,9

-0,1

-2,6

2,3

Handelsbalancen i alt

9,0

7,1

Import i alt

54,6

53,9

0,6

2,0

0,2

-1,9

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,5

3,5

8,6

-2,7

5,0

-0,9

Skibe, fly mv.

1,3

1,3

Eksport i alt

63,7

61,0

5,9

2,2

0,0

7,8

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,8

2,8

16,1

-21,9

12,2

4,9

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
Maj 2019

Import

Eksport

Sæsonkorr.

April

Maj

3 mdr.1

År til dato2

Sæsonkorr.

April

Maj

3 mdr.1

År til dato2

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

I alt

49,1

1,5

0,8

-0,1

4,6

58,1

6,5

3,8

-0,6

8,4

EU

36,1

0,8

0,1

-0,2

3,2

31,9

-0,3

-0,7

-1,5

5,2

Tyskland

11,4

0,6

2,9

0,3

3,8

8,8

17,2

-6,5

6,7

6,5

Sverige

6,0

0,5

-0,7

4,5

2,9

5,2

3,9

-2,1

-0,3

-0,4

Storbritannien

1,8

-12,5

0,2

0,4

-3,6

2,7

-24,7

-8,3

-14,0

0,6

Nederlandene

4,1

3,3

1,4

-0,9

1,7

2,4

-3,2

-3,7

-19,4

26,0

Frankrig

1,6

1,1

-3,6

-1,1

1,2

2,0

2,3

-2,7

-0,9

4,3

Verden uden for EU

13,0

3,3

2,9

0,0

8,9

26,2

17,1

9,8

0,8

13,1

Norge

1,4

0,7

3,4

2,2

2,2

4,0

7,1

9,2

8,3

7,3

USA

1,7

22,1

23,5

5,0

17,8

7,2

23,6

41,5

2,4

30,6

Kina

4,0

3,2

4,1

0,3

10,0

2,8

51,7

-12,2

-0,3

21,8

Rusland

0,4

21,4

-17,7

-12,3

5,6

0,6

-5,1

14,3

-6,1

13,6

BRIIKS3

5,2

9,3

1,5

-1,5

6,9

4,6

20,5

1,6

2,9

21,0

READ ALSO  COVID-19 and monetary policy: Reinforcing prevailing challenges