Via Danmarks Statistik

Udenrigshandel med varer (md) marts 2019

Vareeksporten faldt med 5,6 pct. i marts særligt som følge af fald i medicinalvarer og maskiner. Set over de seneste tre måneder er eksporten dog steget med 1,4 pct., særligt på grund af øget eksport af maskiner og næringsmidler i januar. Importen faldt i marts med 2,1 pct. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Underskud på handlen med EU-lande og overskud med lande uden for EU

Der har siden 2011 været underskud på Danmarks varehandel med EU,- et underskud, som er øget de seneste år til 48 mia. kr. i 2018. Danmarks eksport til EU-landene er fra 2013 til 2018 steget med 45 mia. kr., mens importen er steget med 71 mia. kr.

Eksporten uden for EU er steget 36 mia. kr. fra 2013 til 2018. Importen er steget 27 mia. kr. Handlen med lande uden for EU bidrager med et betydeligt overskud til handelsbalancen. I 2018 udgør det 116 mia. kr., heraf kommer 70 mia. kr. fra kemikalier og kemiske produkter, herunder medicinalvarer.

Import og eksport af varer ekskl. skibe, fly, brændsel mv.Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2018 er importen næsten uændret og eksporten er nedjusteret med 0,2 mia. kr. For januar-februar 2019 er importen opjusteret med 0,5 mia. kr. og eksporten er næsten uændret.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. Marts 2019

Marts

Procentvis ændring ift. foregående periode

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Februar

Marts

3 mdr.1

År til dato2

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

5,5

4,3

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

50,4

48,1

-0,8

-2,1

1,3

5,7

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,3

7,2

5,1

-1,6

0,5

4,0

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,1

1,8

4,0

7,5

0,1

-2,6

Kemikalier og kemiske produkter

6,9

6,4

-1,7

0,0

-3,5

0,0

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,3

7,0

0,2

-7,1

1,2

2,6

Maskiner undt. transportmidler

12,5

12,1

-3,1

-0,6

5,5

12,4

Transportmidler ekskl. skibe mv.

5,1

4,6

-2,6

-3,7

0,4

7,9

Færdigvarer og andre varer

9,1

9,0

-2,2

-2,6

0,9

6,4

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

55,9

52,4

-4,7

-5,6

1,4

7,1

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,5

10,4

-6,5

-0,8

5,1

4,5

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,4

1,9

-6,8

-11,3

-8,3

-4,2

Kemikalier og kemiske produkter

13,0

11,7

-1,3

-12,1

-1,9

12,7

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,2

5,1

-2,1

-3,2

0,5

1,2

Maskiner undt. transportmidler

13,3

12,5

-7,2

-4,6

4,9

11,3

Transportmidler ekskl. skibe mv.

2,0

1,9

-4,4

3,2

5,7

7,6

Færdigvarer og andre varer

9,5

8,9

-4,6

-4,9

-1,0

3,1

Handelsbalancen i alt

4,8

3,5

Import i alt

54,9

52,6

-2,6

-1,1

2,0

2,7

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,3

3,3

-34,0

23,3

-6,1

7,9

Skibe, fly mv.

1,2

1,2

Eksport i alt

59,7

56,1

-4,1

-4,2

0,4

6,2

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,0

3,0

-4,2

10,8

-9,6

0,9

Skibe, fly mv.

0,7

0,7

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
Marts 2019

Import

Eksport

Sæsonkorr.

Februar

Marts

3 mdr.1

År til dato2

Sæsonkorr.

Februar

Marts

3 mdr.1

År til dato2

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

I alt

48,1

-0,8

-2,1

1,3

5,7

52,4

-4,7

-5,6

1,4

7,1

EU

35,8

-1,6

-1,5

1,6

5,0

32,2

-2,8

-0,8

1,7

5,8

Tyskland

11,0

-1,9

-1,3

-0,2

5,8

7,9

0,1

-3,3

1,7

1,5

Sverige

6,0

-2,3

1,0

4,1

5,5

5,1

-2,1

-2,3

-0,8

1,6

Storbritannien

2,0

4,8

-0,5

11,5

3,6

3,9

-1,0

8,2

0,8

10,4

Nederlandene

3,8

-3,7

-4,8

-0,1

2,0

2,5

9,8

-21,7

14,8

36,3

Frankrig

1,6

-7,5

11,0

-9,4

-1,1

2,0

-1,3

-2,1

-1,2

3,0

Verden uden for EU

12,3

1,5

-3,8

0,5

7,5

20,2

-7,2

-12,3

0,8

9,0

Norge

1,4

-7,3

3,9

2,7

2,3

3,3

-11,5

1,5

3,7

7,2

USA

1,2

-4,8

-13,1

-3,2

9,9

4,0

-10,4

-18,8

-5,9

17,1

Kina

3,7

1,0

-3,3

-4,0

5,7

2,1

0,7

-24,9

-4,1

14,9

Rusland

0,4

-18,2

-8,8

-15,7

6,0

0,6

-16,1

-4,8

18,3

16,5

BRIIKS3

4,7

1,7

-7,1

-6,1

2,9

3,8

0,5

-13,6

4,9

15,5

READ ALSO  Policy Tools in Times of Financial Stress – IMF Blog