Via Danmarks Statistik

Udenrigshandel med økologiske varer 2018

Eksporten af økologiske varer faldt 2 pct. fra 3,0 mia. kr. i 2017 til 2,9 mia. kr. i 2018. En del varegrupper havde stigende eksport, mens der var fald af især foderstoffer, ‘andre næringsmidler’ samt mejeriprodukter og æg. Importen forsatte tidligere års vækst og steg 15 pct. fra 3,9 mia. kr. i 2017 til 4,4 mia. kr. i 2018. Især indkøb af økologisk frugt og grønsager var med til at trække importen op.

Udenrigshandel med økologiske varerKilde: www.statistikbanken.dk/oeko4.

Tør sommer 2018 påvirkede den økologiske handelsbalance

Korn- og foderstoffer er blandt de varegrupper, hvor eksporten under ét faldt, mens importen steg. Den tørkeramte høst i 2018 kan have påvirket udviklingen, da indenlandsk produktion af korn m.m. til foder var lavere end normalt (se Høsten af korn, raps og bælgsæd 2018). Modsat blev eksporten af fisk, krebsdyr og bløddyr mere end fordoblet fra 33 mio. kr. i 2017 til 72 mio. kr. i 2018.

Det hjemlige forbrug påvirker grundlæggende udviklingen af import og eksport. Detailomsætningen af økologiske fødevarer steg således 14 pct. fra 2017 til 2018 og Salg af økologiske varer til foodservice steg 15 pct. samme periode.

De vigtigste eksportlande for alle økologiske varer er Tyskland (42 pct.), Sverige (15 pct.) samt Frankrig og Nederlandene (begge 7 pct.). Kinas andel af eksporten faldt fra 10 pct. i 2017 til 6 pct. i 2018.

Import af økologisk vin i kraftig stigning

Væksten i importen kan især tilskrives frugt og grøntsager, som steg med hele 16 pct. til 1,7 mia. kr. i 2018. En højdespringer på importsiden var drikkevarer, som steg med 62 pct. til 281 mio. kr. i 2018. Vin tegnede sig alene for 78 pct. af stigningen i drikkevarer.

De vigtigste importlande for alle økologiske varer er Tyskland (18 pct.), Nederlandene (16 pct.) samt Italien (14 pct.).

Stigning i økologiens andel af den samlede udenrigshandel

Økologiske varer udgjorde 5,2 pct. af den samlede import af føde- og drikkevarer samt foder i 2018 og 2,4 pct. af eksporten (4,6 pct. af importen og 1,6 pct. af eksporten i 2017). På hjemmemarkedet er den økologiske andel noget højere. Fx udgjorde økologiske varer 12 pct. af detailomsætningen af føde- og drikkevarer i 2018. Øvrige tal om økologi kan ses på emnesiden www.dst.dk/oekologi.READ ALSO  Statement by IMF Managing Director Kristalina Georgieva on the Fifth “1+6” Roundtable in China