Via DR Penge

Gældsstyrelsen har hevet det tunge værktøj, lønindholdelse, frem fra skuffen i bestræbelserne på at indkradse danskernes gæld til det offentlige, der har oversteget 116 milliarder kroner.

Samtidig har den nye styrelse skruet op for modregningen i blandt andet overskuddet på årsopgørelsen og det statslige børnebidrag.

Det giver penge i statskassen, og alene sidste år hev Gældsstyrelsen 7,1 milliarder kroner af den offentlige gæld hjem.

Men Gældsstyrelsen er stadig langt fra at kunne få styr på det gældsbjerg, som er blevet opbygget i tiden efter det fallerede automatiske inddrivelsessystem, Efi:

– De penge, der kommer i statskassen nu, er nyere gæld, der er opstået inden for de senere år, hvor man har et godt datagrundlag for at vide, hvad og hvem, der skylder penge til staten, fortæller Henning Boye Hansen, chefkonsulent med speciale i skat i revisionsvirksomheden BDO.

Det er blandt andet problemer med retsgrundlaget i gamle fordringer, som gør det usikkert, hvor meget danskerne skylder penge og for hvad.

– Der er behov for at sætte en prop i hullet og inddrive det, der er opstået inden for de seneste år og isolere den gamle gæld, suger Henning Boye Hansen.

Kursværdien

Danskerne skylder det offentlige over 116 milliarder kroner, men Gældsstyrelsen regner kun med at kunne hale omkring 27 milliarder kroner i statskassen.

READ ALSO  Wells Fargo Is Selling Its $10 Billion Student Loan Book

Det skyldes en såkaldt kursværdi, der er baseret på danskernes betalingsevne.

– Kursværdien er det beløb, vi reelt forventer at kunne inddrive. Der er jo kontanthjælpsmodtagere og andre udsatte, som skylder penge, som vi ikke forventer at kunne inddrive, siger direktør for Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh.

Men ved at gennemgå fordringer fra det gamle inddrivelsessystem kan Gældsstyrelsen pudse gælden af og modregne danskerne. Foreløbigt er 370.000 danskere blevet modregnet på årsopgørelsen for samlet 1,1 milliarder kroner.

– Vi har en oprydningsopgave fra det, der ligger tidligere – herunder med tiden fra EFI. Det stykke arbejde laver vi, inden vi inddriver på gælden, siger Lars Nordahl Lemvigh.

Gældsstyrelsen

  • Gældsstyrelsen er en dansk styrelse, der er en del af skatteforvaltningen under Skatteministeriet. Styrelsen blev oprettet i juli 2018, da det tidligere Skat gik fra én til syv styrelser.

  • Gældsstyrelsens kerneopgave er at sikre, at så mange som muligt betaler deres gæld til det offentlige, og at ny gæld forebygges.

  • Gældsstyrelsens motto er “Vi hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige”.

  • Direktøren for Gældsstyrelsen er Lars Nordahl Lemvigh.