Via Danmarks Statistik

Ejendomssalg (md.) april 2019

Priserne på ejerlejligheder steg med 0,5 pct. på landsplan fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019. Det sker efter en periode med faldende boligpriser på landsplan i andet halvår 2018. Noget tyder på, at ejerlejlighedspriserne også vil stige i andet kvartal 2019, idet priserne i kvartalets første måned, april, er steget med 1,1 pct. På landsplan er priserne på enfamiliehuse steget med 1,4 pct. fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019 og med 1,2 pct. fra marts til april 2019.

Månedlig og kvartalsvis prisindeks for enfamiliehuse og ejerlejligheder, landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej14 og www.statistikbanken.dk/ej5.

Priserne på ejerlejligheder er faldet i Hovedstaden de seneste to måneder

På landsplan er priserne på ejerlejligheder faldet i to ud af årets første fire måneder, udviklingen er identisk i Region Hovedstaden, når man sammenligner med samme måned året før. Siden 2006 er priserne på ejerlejligheder steget ca. 26 pct. både på landsplan og i Region Hovedstaden.

Priserne på enfamiliehuse er steget i hele 2019 med enkelte undtagelser

Generelt er priserne på enfamiliehuse landet over steget i de fire første måneder af 2019 i forhold til samme måneder året før. Dog har februar og marts 2019 budt på faldende priser på ca. 1,5 pct. i Region Nordjylland, men det opvejes af prisstigninger på ca. 2,5 pct. i januar og april i forhold til samme måned året før.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse, fordelt på regionerKilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Antallet af ejendomshandler faldet i 2019, men ligger stadig i den høje ende

For 2019 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 11.687, mens det tilsvarende tal er 4.401 for ejerlejligheder. Set i forhold til 2018 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler 5,7 pct. lavere for ejerlejligheder og 6,4 pct. for enfamiliehuse. Det laveste antal handler, siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992, var i 2011, hvor der i gennemsnit blev handlet 8.050 enfamiliehuse og 2.966 ejerlejligheder i kvartalet. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det kvartalvise gennemsnit var 14.972 for enfamiliehuse og 6.327 for ejerlejligheder.

Antal handler i almindelig fri handel

Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen77.READ ALSO  IMF Staff Completes Article IV Consultation Mission with Tunisia