Klaus Riskær Pedersen Parti Via Facebook

Diskretionær adgang til teledata blot ved myndighedsdekret passerer ligeledes grænsen for hvad der er politisk acceptabelt. Mette Frederiksen taler om ’empiri’ men der skal stadigt være politiske ‘firewalls’ der holder i forhold til borgernes fundamentale rettigheder.READ ALSO  Palestinians: What Needs to Be Done