Digitale recepter, E-faktura og digital post. Det skal være
lettere at være borger og virksomhed på tværs af de nordiske lande. Derfor
foreslår nordisk minister Eva Kjer Hansen, at der afsættes et millionbeløb til
digitaliseringen, når hun i dag mødes med sine nordiske kollegaer på den
islandske ambassade i København.

”Tiden er inde til, at vi prioriterer digitale løsninger på
nordisk plan. Jeg foreslår, at vi afsætter 10 mio. kroner mere til
digitalisering på budgettet for 2020. En dansk virksomhed skal udfylde
momsdeklarationer på en blanket, som fysisk sendes til leverandøren i Sverige,
der derefter skal udfylde og sende blanketten retur med posten. Det kan ikke
gøres digitalt, da den danske virksomhed ikke har et svensk
registreringsnummer. Trods hindringer er succeshistorien, at 20% af den danske
eksport går til Norden. Det skal vi bygge videre på,” pointerer Eva Kjer
Hansen. 

En kerneopgave for Nordisk Ministerråd er arbejdet med at
fremme mobiliteten i Norden. I februar vedtog de nordiske samarbejdsministre på
dansk initiativ en ny handlingsplan for mobilitet, som for første gang gav en
samlet helhedsplan for indsatsen. Gennemførelsen af planen skal gøre det
lettere at arbejde, studere og drive virksomhed på tværs af grænserne.

”Målet er, at hele Norden skal være vores hjemmebane. Med en
stærkere satsning på digitalisering kan vi få bugt med nogle af de
grænsehindringer, der traditionelt har begrænset mobiliteten i Norden. Vi er
godt på vej i de nordiske lande med at kunne anerkende hinandens elektroniske
ID. Nu er der behov for, at de nordiske lande sammen skruer markant op for
indsatsen med at gøre digitale selvbetjeningsløsninger tilgængelige for
hinandens borgere. Her kan vi starte med være enige om at prioritere
udviklingen af de borgervendte digitale løsninger, der er vigtigst for
mobiliteten i Norden,” lyder det fra Eva Kjer Hansen.

Fakta:

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle
samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråd har i 2019 et budget på 957 mio. kr.
Midlerne anvendes blandt andet til indsatser inden for mobilitet for borgere og
virksomheder i Norden, digitalisering, forskning, klima- og miljøarbejde,
kulturaktiviteter og profilering af Norden globalt.

READ ALSO  Four Iranians on trial in Belgium over suspected France bomb plot in European first

Via Udenrigsministeriet