Numbers & Statistics

Detailsalget steg i marts og løftede første kvartal

By  | 

Via Danmarks Statistik

Detailomsætningsindeks marts 2019

Detailsalget steg 0,7 pct. i marts sammenlignet med februar og dermed endte første kvartal i 2019 på stort set samme niveau som fjerde kvartal i 2018. Varegruppernes fordeling i marts viste et fald i varegruppen fødevarer og andre dagligvarer med 0,4 pct. Omvendt steg beklædning mv. med 1,8 pct. og andre forbrugsvarer steg 1,6 pct. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Varegrupperne afspejler ændret forbrugsmønster

Stigningen i første kvartal 2019 var trukket af varegruppen beklædning og varegruppen andre forbrugsvarer. Generelt ses, at udviklingen peger i retning af, at der har været mere salg i disse to varegrupper de seneste år, mens salget i varegruppen fødevarer og andre dagligvarer har oplevet en let faldende trend (2015 = 100).

Detailomsætningsindeks fordelt på varegrupper, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Uden sæsonkorrektion steg første kvartal

Hvis detailsalget kun korrigeres for prisudviklingen, steg detailsalget 0,6 pct. sammenlignet med første kvartal 2018. Varegruppen fødevarer og andre dagligvarer faldt 1,0 pct., mens varegruppen beklædning steg med 0,1 pct. og varegruppen andre forbrugsvarer steg med 2,2 pct.

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse revideres væksten i detailomsætningsindekset for januar med plus 0,3 procentpoint og februar med plus 0,4 procentpoint. Revisionerne skyldes bl.a., at sæsonkorrektionen kan være mere usikker i måneder med store udsving, men også nye oplysninger fra virksomhederne giver anledning til revisionerne. Tallene for februar og marts er i denne offentliggørelse foreløbige.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

2018

2019

2018

2019

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.*

Mar.*

Okt.-dec.

Jan.-mar.*

Indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

103,9

104,5

103,9

104,8

103,8

103,6

103,9

104,6

104,2

104,0

Fødevarer og andre dagligvarer

98,8

98,9

98,9

99,2

99,4

98,8

98,6

98,2

99,2

98,5

Beklædning mv.

99,6

99,5

93,0

97,5

96,7

95,1

96,9

98,6

95,8

96,9

Andre forbrugsvarer

110,3

111,6

111,5

112,2

110,0

110,5

111,0

112,7

111,3

111,4

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,2

0,6

-0,6

0,8

-0,9

-0,2

0,3

0,7

0,1

-0,1

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,8

0,1

0,0

0,3

0,2

-0,6

-0,2

-0,4

0,1

-0,6

Beklædning mv.

1,4

-0,1

-6,5

4,8

-0,8

-1,7

1,9

1,8

-3,4

1,2

Andre forbrugsvarer

0,9

1,2

0,0

0,6

-1,9

0,4

0,5

1,6

0,8

0,1

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

2017

2018

2019

2018

2019

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Dec.

Jan.

Feb.*

Mar.*

Jan.-mar.

Jan.-mar.*

Indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

126,0

94,4

86,6

101,4

125,7

94,4

87,7

101,9

94,1

94,7

Fødevarer og andre dagligvarer

113,9

89,9

86,2

103,1

113,5

89,6

86,6

100,2

93,0

92,1

Beklædning mv.

138,4

89,0

70,5

81,2

132,2

87,0

70,5

83,5

80,3

80,3

Andre forbrugsvarer

136,1

100,3

90,6

104,1

137,1

101,1

92,8

107,8

98,3

100,6

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

0,8

1,6

0,5

2,0

-0,3

0,0

1,3

0,5

1,4

0,6

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,1

-0,9

-1,1

4,1

-0,4

-0,3

0,5

-2,8

0,8

-1,0

Beklædning mv.

-1,0

-4,3

-4,9

-5,9

-4,4

-2,3

0,0

2,7

-5,0

0,1

Andre forbrugsvarer

1,9

5,4

3,2

1,3

0,8

0,7

2,4

3,6

3,2

2,2

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

READ ALSO  IMF Executive Board Completes the Second Review Under Angola’s Extended Arrangement and Approves US$247 Million Disbursement