Via Danmarks Statistik

Detailomsætningsindeks juni 2019

Fra maj til juni steg detailsalget med 0,5 pct. Stigningen sker efter et fald i april og maj. Detailsalget i andet kvartal 2019 steg med 0,2 pct. i forhold til første kvartal 2019. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Stigningen i detailsalget er især sket i varegruppen beklædning mv., der er steget med 3,9 pct. i juni.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152.

Køb af sommertøj udskudt fra maj til juni

Juni måneds stigning i detailhandelen blev båret af en stigning i salget af beklædning mv. på 3,9 pct. i forhold til maj. I april var der et stor fald efterfulgt af en beskeden fremgang i maj. Derfor kan stigningen skyldes, at folk har valgt at udskyde købet af sommertøj til juni måned. Ser man på salget af beklædning mv. i hele andet kvartal 2019, er det faldet med 0,4 pct. i forhold til kvartalet før.

Salget af fødevarer og andre dagligvarer steg med 0,6 pct. i juni. Samlet for andet kvartal var der en stigning på 0,4 pct. sammenlignet med første kvartal 2019. Salget af andre forbrugsvarer var uændret fra første til andet kvartal. Varegruppen andre forbrugsvarer indeholder blandt andet al handle fra branchegrupperne med internethandel.

Detailsalget stiger i forhold til året før

Detailsalget korrigeret for prisudvikling, men ikke for sæsonudsving og effekten af handelsdage, var i juni 1,1 pct. lavere end i samme periode året før. Salget af fødevarer og andre dagligvarer trak ned med 2,3 pct., beklædning mv. trak op med 1,7 pct., mens andre forbrugsvarer bidrog negativt med 0,6 pct. Det samlede salg i andet kvartal 2019 var 0,4 pct. højere end andet kvartal 2018.

READ ALSO  Grundskolernes andel af de samlede udgifter stiger

Udsigterne for den kommende måned

Forbrugertilliden faldt fra juni til juli (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:278), hvilket kan indikere, at der er et fald i detailsalget i vente, endvidere kan det bemærkes, at Danmarks Statistiks Konjunkturcyklus fortsat viser, at detailhandlen er under trenden men tæt på centrum, hvilket igen kan indikere en svag nedgang i salget.

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse revideres væksten i detailomsætningsindekset ikke for april og maj. Tallene for maj og juni er i denne offentliggørelse foreløbige.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

2019

2019

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj*

Juni*

Jan.
-mar.

Apr.
-juni*

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

103,6

104,1

104,9

104,4

104,1

104,6

104,2

104,4

Fødevarer og andre dagligvarer

98,8

99,1

98,9

99,9

98,8

99,4

98,9

99,4

Beklædning mv.

95,0

97,1

99,2

94,8

95,7

99,4

97,1

96,7

Andre forbrugsvarer

110,5

110,9

112,5

111,3

111,5

111,2

111,3

111,3

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-0,3

0,5

0,7

-0,5

-0,3

0,5

0,0

0,2

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,8

0,4

-0,2

1,0

-1,0

0,6

-0,3

0,4

Beklædning mv.

-1,7

2,2

2,2

-4,4

0,9

3,9

1,4

-0,4

Andre forbrugsvarer

0,5

0,4

1,4

-1,1

0,2

-0,2

0,1

0,0

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling


2018

2019

2018

2019

Apr.

Maj

Juni

Apr.

Maj*

Juni*

Apr.
-juni

Apr.
-juni*

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

101,3

109,3

107,2

104,5

108,5

106,0

105,9

106,3

Fødevarer og andre dagligvarer

94,5

104,8

104,4

100,4

102,9

102,0

101,2

101,8

Beklædning mv.

97,3

105,6

108,3

93,5

100,7

110,1

103,7

101,4

Andre forbrugsvarer

109,4

114,8

110,0

111,4

116,0

109,3

111,4

112,2

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-0,6

3,7

3,1

3,2

-0,8

-1,1

2,1

0,4

Fødevarer og andre dagligvarer

-6,4

2,0

3,1

6,2

-1,8

-2,3

-0,4

0,5

Beklædning mv.

-3,4

3,4

1,5

-3,9

-4,6

1,7

0,5

-2,2

Andre forbrugsvarer

5,9

5,5

3,6

1,8

1,0

-0,6

5,0

0,7