Numbers & Statistics

Detailsalget i marts faldt efter tiltag mod COVID-19

By  | 

Via Danmarks Statistik

Udvikling i detailsalget

Pris- og sæsonkorrigeret

-2,0 %

Februar 2020- marts 2020

Detailomsætningsindeks marts 2020

Detailsalget faldt med 2 pct. fra februar til marts 2020. Restriktionerne, som blev indført i anden halvdel af marts for at mindske spredningen af COVID-19, har dermed også påvirket dele af detailhandlen i høj grad. Set på kvartalsbasis var salget i første kvartal 2020 0,8 pct. lavere end i fjerde kvartal af 2019. Der er risiko for, at den faldende tendens inden for detailsalget fortsætter, idet forbrugerforventningerne for april viser en markant nedgang i den aktuelle købelyst blandt danskerne, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:151. Detailsalget er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Salg af beklædning særligt hårdt ramt af COVID-19 tiltag

Blandt de tre overordnede varegrupper har især beklædning mv oplevet lavere omsætning i marts. Salget indenfor denne varegruppe faldt med 26,7 pct. i marts. Varegruppen indeholder salget af beklædning fra supermarkeder o.l. samt fra butikker, som specialiserer sig i salg af beklædning. Omsætningen af beklædning fra danske netbutikker findes i varegruppen Andre forbrugsvarer. I varegruppen Andre forbrugsvarer var omsætningen i marts 1 pct. lavere end i februar, mens omsætningen steg med 1,4 pct. i varegruppen fødevarer og andre dagligvarer.

Lavere detailomsætning i marts 2020 end marts 2019.

Detailsalget var 3,7 pct. lavere i marts 2020 end marts 2019, hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling. Sammenlignet med marts 2019 var omsætningen i varegruppen beklædning mv. 51,1 pct. lavere i marts 2020. Salget af andre forbrugsvarer var 2,8 pct. lavere mens omsætningen i varegruppen fødevarer og andre dagligvarer var 3,8 pct. højere i marts 2020 end marts 2019.

Nethandel og salg af husholdnings- og computerudstyr går frem

På trods af et generelt faldende detailsalg i marts, er der en række brancher, som har nydt godt af de nye vilkår for detailhandlen. Det ser således ud til, at den ekstra tid derhjemme, som følger af tiltagene mod COVID-19, har påvirket forbrugsvanerne. Figuren nedenfor viser, at salget af computere og tilbehør hertil er steget med mere end 80 pct. sammenlignet med marts 2019, ligesom farve- og tapetforretninger samt diverse byggemarkeder har øget deres omsætning sammenlignet med marts 2019. Det tyder endvidere på, at den nye hverdag med bl.a. begrænset adgang til fysiske butikker har fået danskerne til at handle mere over nettet.

READ ALSO  Flertallet af danskerne oplever kulturtilbud sammen

Procentvis ændring i detailomsætningen i marts 2020 sammenlignet med marts 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/deta151, værdiindeks.

Andre indikatorer for detailhandlen

Tal for forbrugerforventningerne for april viser, at danskernes forventninger steg efter Statsministeren fremlagde planer om delvis genåbning. Disse planer blev meldt ud 6. april 2020 og besvarelser modtaget herefter viser højere forventninger, end besvarelser modtaget før, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:151.

Danmarks Statistiks konjunkturbarometre tyder endvidere på, at COVID-19 medfører stor usikkerhed i detailbranchen. En foreløbig offentliggørelse af Konjunkturbarometrenes nøgleindikatorer for april 2020 viser således markant negative forventninger til omsætningen i detailbranchen i den kommende tid.Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk