Via Danmarks Statistik

Udvikling i detailsalget

Pris- og sæsonkorrigeret

-0,2 %

September 2019 – oktober 2019

Detailomsætningsindeks oktober 2019

Fra september til oktober var der et lille fald i detailsalget på 0,2 pct. Tilbagegangen kommer efter den lette fremgang i august på 0,3 pct. samt en flad udvikling på 0,0 pct. i september. Samlet steg indekset for perioden fra august til oktober med 0,4 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder. Detailsalget er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I denne artikel er der fokus på den strukturændring, brancherne for tøjsalg gennemgår i disse år fra salg i fysiske butikker hen imod indenlandske og udenlandske netbutikker.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Udviklingen over perioder af tre måneder fordelt på varegrupper

Salget af fødevarer og andre dagligvarer var 0,5 pct. større end gennemsnittet for de foregående tre måneder, mens salget af beklædning mv. var 1,2 pct. mindre. Salget af andre forbrugsvarer var 0,6 pct. større. Varegruppen andre forbrugsvarer indeholder fx handlen fra brancher, der primært handler via internettet, handel med medicin og kosmetik samt elektronik og andre varige forbrugsgoder.  

Detailsalget er større end sidste år

Mængdeindekset for detailsalget korrigeret for prisudvikling, men ikke for sæsonudsving og effekten af handelsdage, viser, at salget i oktober var 1,2 pct. større end i samme måned sidste år. Salget af fødevarer og andre dagligvarer var steget med 0,5 pct., salget af beklædning mv. var mindsket med 1,4 pct., og salget af andre forbrugsvarer er steget med 1,9 pct. 

Stigende nethandel – særligt i udenlandske butikker

Faldet i varegruppen beklædning gælder ikke alene for den seneste måned, men generelt for det seneste år. Noget af handlen er gået til nethandel, der er placeret i varegruppen andre forbrugsvarer. Nedenstående figur viser, hvordan nethandlen er vokset i branchen tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via nettet, der indgår i varegruppen andre forbrugsvarer. Samlet er tøjsalget fra detail- og netbutikker steget 0,5 mia. kr. I 2017 er salget fra detailbutikker faldet 0,1 mia. kr. ekskl. moms. Omvendt steg salget i handlen for danske netbutikker med 0,2 mia. kr. ekskl. moms, og udenlandske netbutikker steg med 0,4 mia. kr. ekskl. moms.

READ ALSO  IMF Executive Board Concludes 2020 Article IV Consultation with Germany

Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/FIKS44. “Butik” er branchegrupperne for tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr, mens “Netbutik” er branchegruppen “tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via nettet”.

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse revideres detailomsætningsindekset for august med minus 0,1 procentpoint, og for september er indekset revideret med minus 0,1 procentpoint. Revisionerne skyldes bl.a. nye oplysninger fra virksomhederne. Tallene for september og oktober er i denne offentliggørelse foreløbige.