Via Danmarks Statistik

Detailomsætningsindeks august 2019

Fra juli til august steg detailsalget 0,3 pct., samtidig steg salget de seneste tre måneder 0,3 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Salget af fødevarer og andre dagligvarer steg med 0,6 pct., beklædning mv. faldt 1,1 pct. mens salget af andre forbrugsvarer, der bl.a. består af elektronik, husholdningsudstyr og fritidsprodukter samt salget fra danske internetbutikker, steg med 0,3 pct. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I denne offentliggørelse sættes fokus på stigningen i tøjsalg via internettet.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152.

Tøjsalg via internet fordoblet på fire år

Salget i branchegruppen detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet var 631 mio. kr. ekskl. moms i andet kvartal 2015. I andet kvartal 2019 var salget steget med 101 pct. til 1.270 mio. kr. ekskl. moms. Salget fra danske virksomheder var steget med 87 pct., mens salget fra udenlandske var steget med 110 pct. Detailomsætningsindekset opgør salget fra danske virksomheder.

Indenlandsk salg af detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internetKilde: www.statistikbanken.dk/fiks44 og egne beregninger på baggrund af momsindberetningerne til SKAT.

Detailsalget stiger i forhold til året før

Detailsalget korrigeret for prisudvikling, men ikke for sæsonudsving og effekten af handelsdage, var i august 0,8 pct. højere end i samme periode året før.

Når man ser på det brancheopdelte værdiindeks, ses det, at handlen fra markedspladser var stor i juli, detailhandel fra stadepladser og markeder steg med 28 pct., sammenlignet med salget fra samme måned året før. Øvrige brancheopdelte tal kan findes i www.statistikbanken.dk/deta151.

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse revideres væksten i detailomsætningsindekset for juni med plus 0,2 procentpoint, og værksen for juli revideres med plus 0,4 procentpoint. Revisionerne skyldes bl.a., at sæsonkorrektionen kan være mere usikker i måneder med store udsving, men også nye oplysninger fra virksomhederne giver anledning til revisionerne. Tallene for juli og august er i denne offentliggørelse foreløbige.

READ ALSO  Laveste antal asylansøgere nogensinde registreret

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

2019

2019

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli*

Aug.*

Mar.
-maj

Juni
-aug.*

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

104,9

104,4

104,1

104,7

104,6

104,9

104,5

104,7

Fødevarer og andre dagligvarer

98,9

99,9

98,6

99,0

98,6

99,1

99,1

98,9

Beklædning mv.

99,3

94,9

95,5

100,1

97,7

96,6

96,6

98,1

Andre forbrugsvarer

112,6

111,3

111,7

111,6

112,5

112,8

111,8

112,3

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,8

-0,5

-0,4

0,6

0,0

0,3

0,6

0,3

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,2

1,0

-1,3

0,4

-0,4

0,6

0,0

-0,2

Beklædning mv.

2,2

-4,4

0,6

4,8

-2,4

-1,1

0,3

1,6

Andre forbrugsvarer

1,4

-1,1

0,3

0,0

0,8

0,3

1,2

0,4

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

2018

2019

2018

2019

Juni

Juli

Aug.

Juni*

Juli*

Aug.*

Juni
-aug.

Juni
-aug.*

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

107,2

100,5

105,8

105,9

103,2

106,7

104,5

105,3

Fødevarer og andre dagligvarer

104,4

99,3

101,9

101,6

99,2

103,1

101,9

101,3

Beklædning mv.

108,3

100,2

94,4

111,3

102,5

92,7

100,9

102,2

Andre forbrugsvarer

110,0

101,9

112,5

109,3

107,5

113,6

108,1

110,1

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

3,1

0,4

3,2

-1,2

2,7

0,8

2,3

0,7

Fødevarer og andre dagligvarer

3,1

0,9

1,4

-2,7

-0,1

1,2

1,8

-0,5

Beklædning mv.

1,5

-1,9

3,9

2,8

2,3

-1,8

1,1

1,2

Andre forbrugsvarer

3,6

0,5

4,9

-0,6

5,5

1,0

3,0

1,9