Via Danmarks Statistik

Detailomsætningsindeks maj 2019

Fra april til maj faldt detailsalget 0,3 pct. Fødevarer og andre dagligvarer faldt med 1,1 pct., beklædning mv. steg med 0,6 pct. og salget af andre forbrugsvarer, der består af blandt andet elektronik, husholdningsudstyr og fritidsprodukter og salget fra danske internetbutikker, steg med 0,4 pct. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152.

Værdi af internethandel med dagligvarer stiger, men fysisk salg er størst

Handel med dagligvarer over internettet er blevet mere normalt, og værdien af internethandlen er vokset kraftigt over de seneste år. Dog udgør det samlede forbrug på internethandel med dagligvarer ca. 1 pct. af salget i de fysiske butikker. For hver gang, der handles dagligvarer for 100 kr. i de fysiske butikker (fx supermarkeder, varehuse og kiosker), bruges der altså omkring 1 kr. på internethandel med dagligvarer. De markante dyk i værdiindekset for internethandel menes at hænge sammen med ferieperioder.

VærdiindeksKilde: www.statistikbanken.dk/deta152 og www.statistikbanken.dk/deta151.

Detailsalget stiger i forhold til året før

Detailsalget korrigeret for prisudvikling, men ikke for sæsonudsving og effekten af handelsdage, var i maj 0,7 pct. lavere end i samme periode året før. Salget af fødevarer og andre dagligvarer trak ned med 1,7 pct., beklædning mv. trak ned med 5,2 pct., mens andre forbrugsvarer bidrog positivt med 1,2 pct. Det samlede salg i perioden marts til maj var i år 1,1 pct. højere end sidste år.

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse revideres væksten i detailomsætningsindekset for marts med minus 0,2 procentpoint og med minus 0,4 procentpoint for april. Revisionerne skyldes bl.a., at sæsonkorrektionen kan være mere usikker i måneder med store udsving, men også nye oplysninger fra virksomhederne giver anledning til revisionerne. Tallene for april og maj er i denne offentliggørelse foreløbige.

READ ALSO  Stort offentligt overskud i Danmark i 2019

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving


2018

2019

2018-2019

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.*

Maj*

Dec.
-feb.

Mar.
-maj*

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

103,8

103,6

104,1

104,9

104,4

104,1

103,8

104,4

Fødevarer og andre dagligvarer

99,5

98,7

99,1

98,9

99,8

98,6

99,1

99,1

Beklædning mv.

96,5

94,7

96,7

98,7

94,0

94,5

96,0

95,7

Andre forbrugsvarer

110,0

110,6

111,0

112,5

111,5

111,9

110,5

112,0

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-0,9

-0,3

0,5

0,7

-0,5

-0,3

-0,6

0,6

Fødevarer og andre dagligvarer

0,2

-0,8

0,3

-0,2

0,9

-1,1

0,0

0,0

Beklædning mv.

-1,0

-1,8

2,1

2,1

-4,8

0,6

-0,7

-0,2

Andre forbrugsvarer

-1,9

0,5

0,4

1,3

-0,9

0,4

-1,1

1,3

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

2018

2019

2018

2019

Mar.

Apr.

Maj

Mar.

Apr.*

Maj*

Mar.-
maj

Mar.-
maj*

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

101,4

101,3

109,3

102,3

104,5

108,6

104,0

105,1

Fødevarer og andre dagligvarer

103,1

94,5

104,8

100,2

100,4

103,1

100,8

101,2

Beklædning mv.

81,2

97,3

105,6

84,5

93,1

100,0

94,7

92,6

Andre forbrugsvarer

104,1

109,4

114,8

108,4

111,3

116,2

109,4

112,0

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

2,0

-0,6

3,7

0,9

3,1

-0,7

1,7

1,1

Fødevarer og andre dagligvarer

4,1

-6,4

2,0

-2,8

6,2

-1,7

-0,1

0,4

Beklædning mv.

-5,9

-3,4

3,4

4,0

-4,2

-5,2

-1,8

-2,3

Andre forbrugsvarer

1,3

5,9

5,5

4,1

1,8

1,2

4,3

2,3