For at sikre et grundlag for de økonomiske drøftelser mellem kommuner/frie skoler og erhvervsskoler blev det med aftalen besluttet, at Børne- og Undervisningsministeriet skulle udarbejde et vejledende takstkatalog til inspiration for de lokale forhandlinger. Kommuner og frie skoler er ikke forpligtet til at anvende de vejledende takster. Andre takster og økonomiske rammer kan aftales lokalt, hvis dette er relevant.

De vejledende takster omfatter to typer af samarbejder:

  1. valgfag afholdt på erhvervsskolen
  2. erhvervsskolelæreres undervisning i valgfag afholdt i grundskolen. 

Det vejledende takstkatalog kan findes på buvm’s hjemmeside sammen med de øvrige takstkataloger.

Via Undervisningsministeriet

READ ALSO  France conducts more police ops after teacher’s murder, plans to dissolve Muslim NGOs branded ‘enemies of republic’ – minister