Via Enhedslisten

Erhvervspolitikken har alt for lidt fokus på selvstændige og små virksomheder. Sådan lyder det fra Enhedslistens erhvervsordfører Pelle Dragsted, som i denne uge fremlægger et stort erhvervsudspil, der skal forbedre vilkårene for Danmarks mange små selvstændige, småvirksomheder og freelancere.

Enhedslisten vil blandt andet give selvstændige bedre barsels- og dagpengerettigheder, genindføre iværksætterydelsen og beskytte små erhvervslejemål mod huslejestigninger.

Pelle Dragsted siger:
– Efter at have siddet fire år i erhvervsudvalget kan jeg konstatere, at der stort set ingen opmærksomhed er på de helt små virksomheder og selvstændige, selvom de udgør det store flertal af danske virksomheder.

– Den manglende fokus skyldes måske, at de små virksomheder ikke har samme politiske netværk eller kan købe sig til ørenlyd ved at deltage i partiernes erhvervsklubber. Konsekvensen er i hvert fald, at de rammevilkår, der skabes fra politisk hold, tilgodeser de store virksomheder – ofte på bekostning af de små.

– Jeg har brugt de sidste år på at samle erfaringer fra små selvstændige, freelancere og småvirksomheder og været i dialog med de væsentlige organisationer på området. Det har overrasket mig, at de ting, som de oplever som de største barrierer og udfordringer, slet ikke er dem, som præger den erhvervspolitiske debat på Christiansborg.

– Ét spørgsmål, som rigtig mange selvstændige bekymrer sig om, er den sociale tryghed. Selvstændige er slet ikke omfattet af den samme sociale sikring som lønmodtagere, når det gælder f.eks. barsel eller arbejdsløshed. Det afholder mange – ikke mindst kvinder – fra at starte noget op, også selvom de har en god idé og et godt forretningskoncept.

READ ALSO  A Global Calamity: 340,000,000 Christians Persecuted

– Vi vil i Enhedslisten gerne udfylde hullet, og være det parti i Folketinget, der står for en erhvervspolitik med fokus på de små. Det skal være tryggere og enklere at starte op, og der skal være fair vilkår.

Fakta: Det vil Enhedslisten gøre for selvstændige, freelancere og småvirksomheder

Større social tryghed

Enhedslisten vil så vidt muligt ligestille selvstændige og freelancere med lønmodtagere når det kommer til social sikring.

 • Dagpengesystemet skal gøres med attraktivt fx ved at fjerne kravet om at man skal lukke sin virksomhed helt ned for at modtage dagpenge, og ved at fjerne karensperioden.
 • Selvstændige og freelancere skal have samme ret til barsel som lønmodtagere gennem optagelse i barsel.dk
 • Der indføres en iværksætterydelse, der giver ret til at modtage en ydelse på dagpengeniveau mens man starter sin virksomhed op. Jobcentrenes kompetencer til at understøtte selvstændige skærpes.

En myndighedskontakt, der fungerer

 • Myndighedskontakten er en stor byrde for små virksomheder og selvstændige der ofte selv står for papir-arbejdet. Enhedslisten vil gøre myndighedskontakten mere tilfredsstillende.
 • Virksomheder skal have en fast medarbejder-kontakt hos Skat. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge muligheden for at gøre reglerne for indberetning af skat mere fleksible for små virksomheder.
 • Der skal på tværs af ministerierne laves en udredning om mulighederne for mere graduerede myndighedskrav.
 • En reform af Erhvervsfremmesystemet skal rette 50 pct. af indsatsen mod de små og mellemstore virksomheder, med særlig fokus på de helt små virksomheder med under ti ansatte.
 • Små virksomheder skal tilgodeses ved offentlige udbud ved at indskærpe pligten til at opdele kontrakter i mindre bidder.
READ ALSO  ‘We may never find patient zero’: WHO urges to be ‘careful’ about attributing start of Covid-19 pandemic

Bedre retslig beskyttelse

 • Enhedslisten vil give selvstændige og småvirksomheder bedre beskyttelse mod misbrug fra de store virksomheder:
 • Der indføres et skarpt loft på 30 dage på betalingsfrister mellem virksomheder, for at forhindre de store virksomheder i at spekulere i lange betalingsfrister, der belaster de små.
 • Bankernes mulighed for at få forrang i kreditor-rækken gennem virksomhedspant-ordningen begrænses.
 • Lejere i erhvervslejemål beskyttes mod store huslejestigninger.

Fair skatte-regler

 • Enhedslisten vil lave en reform af erhvervsbeskatningen, så små nystartede virksomheder slippet billigere, mens store veletablerede virksomheder betaler lidt mere.

Adgang til kredit og investeringer

 • Der etablere set offentligt bank-alternativ, der skal sikre adgang til kredit for små virksomheder i hele landet
 • Eksisterende offentlige erhvervs-kreditordninger målrettes i højere grad de små virksomheder
 • Fremme af crowdfunding som adgang til lån og investeringer.

 

Læs hele Enhedslistens erhvervsudspil.