Via Danmarks Statistik

Ejendomssalg (md.) september 2019

Priserne på enfamiliehuse steg i tredje kvartal 2019 i hele landet med 0,9 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Man skal helt tilbage til 2012 før priserne på enfamiliehuse senest faldt. I tredje kvartal 2019 faldt priserne på ejerlejligheder i hele landet med 0,6 pct. Bortset fra enkelte prisfald mod slutningen af 2018 og i 2019 skal man helt tilbage til 2011, før priserne på ejerlejligheder senest faldt. Priserne på sommerhuse faldt i tredje kvartal 2019 i hele landet med 1,5 pct. Det er første gang siden midten af 2017, at priserne på sommerhuse faldt.

Prisindeks for enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på landsplan, faktisk og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ej5 og ej12.

Priser på enfamiliehuse er steget mest i fem kvartaler

Siden priserne på ejerboliger begyndte at stige i 2011-2012, er ejerlejligheder steget mærkbart mere i pris end enfamiliehuse, men fra slutningen af 2018 er enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder. I fem ud af de seneste seks kvartaler er prisen på enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder, når der tages højde for sæsonudsving.

Livlig handelsaktivitet på husmarkedet

Opsvinget i dansk økonomi har haft en positiv betydning for boligmarkedet. Enfamiliehusene tegner sig antalsmæssigt for langt de fleste handler. Tæller man årets første tre kvartaler sammen, er der i 2019 solgt 38.784 enfamiliehuse, hvilket er 3,8 pct. flere end i samme periode sidste år – korrigeret for sæsonudsving. Man skal helt tilbage til 2007 for at finde et handelsniveau, der er højere end det aktuelle.

Mindre aktivitet på ejerlejlighedsmarkedet

Tæller man årets første tre kvartaler sammen, er der i 2019 solgt 13.865 ejerlejligheder, hvilket er 2,2 pct. færre end i samme periode sidste år – korrigeret for sæsonudsving. Antallet af solgte ejerlejligheder ligger dog stadig i den høje ende, og man skal helt tilbage til 2014 for at finde et handelsniveau, der er lavere end det aktuelle.

READ ALSO  Tobak holder forbrugerprisindekset oppe

Sommerhuse er blevet en eftertragtet ferieform

Tæller man årets første tre kvartaler sammen, er der i 2019 solgt 7.894 sommerhuse, hvilket er 11,8 pct. flere end i samme periode sidste år – korrigeret for sæsonudsving. På sommerhusmarkedet skal man helt tilbage til 2005 for at finde et handelsniveau, der er højere end det aktuelle.

Antal salg i almindelig fri handel, landsplan, faktisk og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ejen77 og ej12.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Danmarks Statistik har kortlagt sæsonudsving på boligmarkedet

Danmarks Statistiks analyser viser, at der er sæsonudsving på det danske boligmarked for enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse, både hvad angår deres pris, og hvor mange boliger der sælges. Boligsalget af ejerlejligheder og enfamiliehuse er størst i forårsmånederne (andet kvartal) og mindst i vintermånederne (fjerde kvartal). Boligpriserne har samme sæsonmønster, men med mindre relative udsving.

Fra og med denne offentliggørelse publiceres der løbende sæsonkorrigerede tal for både priser og antal salg i Ejendomssalgsstatistikken. Sæsonkorrektionen er foretaget for 2005 og frem for kvartalstal. Månedstallene har et relativt stort element af tilfældigheder i sig, hvorfor det ikke har været muligt at sæsonkorrigere månedstallene. Ligeledes er det kun prisindeks for landsplan, der sæsonkorrigeres. Antal salg sæsonkorrigeres for alle landets fem regioner og landsplan, dog med undtagelse af salg af ejerlejligheder i Region Syddanmark og Region Sjælland, idet der her ikke har kunnet påvises systematiske sæsonudsving.

Har du spørgsmål til sæsonkorrektion, er du velkommen til at kontakte kontorchef Peter Stoltze på psl@dst.dk, 3917 3827.